Rząd
Rząd

Normy stanowią narzędzie pomagające w realizacji wielu celów polityki publicznej rządów. Umożliwiają one zwiększenie wydajności i wzrostu gospodarczego, ułatwienie handlu, ochronę konsumentów, przeciwdziałanie zmianie klimatu oraz wdrożenie transformacji cyfrowej. Normy stanowią również uniwersalny i mało obciążający sposób realizacji programów politycznych, który może przynieść rezultaty bez kosztownych i nieefektywnych twardych regulacji. Stanowią one istotną część zestawu narzędzi politycznych.

BSI jest Brytyjskim Komitetem Normalizacyjnym. Działamy zgodnie z protokołem ustaleń z rządem Wielkiej Brytanii, pełniąc funkcję publiczną we wspieraniu gospodarki i społeczeństwa brytyjskiego. Jesteśmy odpowiedzialni za opracowanie i upowszechnianie norm w interesie narodowym oraz reprezentowanie interesów Wielkiej Brytanii w międzynarodowych systemach normalizacji.

Działamy poprzez łączenie ekspertów i ułatwianie rozwoju dobrych praktyk. Normy są już stosowane we wszystkich działach administracji rządowej i sektorach gospodarki. Nasza działalność nie ogranicza się do rządu brytyjskiego – firma BSI współpracuje z rządami na całym świecie, wykorzystując naszą wiedzę do łączenia zainteresowanych stron i rozwiązywania złożonych problemów w skali krajowej.

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

Kariera

Praca w BSI może być bardzo satysfakcjonująca.

.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z nami i rozpocznij swoją podróż do doskonałości.

.
Skontaktuj się z nami