Nasi partnerzy - organizacje i stowarzyszenia

Każdy z naszych partnerów dorównuje nam autorytetem, wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nich usługi pomagają nam w podnoszeniu standardów i sprawianiu, aby doskonałość stawała się nawykiem. Należą do nich niezależni konsultanci, którzy są w stanie pomóc Państwu we wdrożeniu norm, laboratoria zajmujące się dla nas badaniem produktów, międzynarodowe jednostki certyfikujące i stowarzyszenia branżowe.