Nasi partnerzy - organizacje i stowarzyszenia

Każdy z naszych partnerów dorównuje nam autorytetem, wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nich usługi pomagają nam w podnoszeniu standardów i sprawianiu, aby doskonałość stawała się nawykiem. Należą do nich niezależni konsultanci, którzy są w stanie pomóc Państwu we wdrożeniu norm, laboratoria zajmujące się dla nas badaniem produktów, międzynarodowe jednostki certyfikujące i stowarzyszenia branżowe.


Associate Consultant Programme

Dzięki Associate Consultant Programme (ACP) mogą Państwo nawiązać kontakt z niezależnymi konsultantami, którzy udzielą Państwu niezależnej fachowej porady w sprawie wdrożenia systemów zarządzania.

Associate Laboratory Programme

Nasz Associate Laboratory Programme (ALP) polega na współpracy BSI z jednymi z najlepszych laboratoriów badawczych z całego świata, umożliwiając Państwu przeprowadzenie badań większej liczby wyrobów w większej liczbie lokalizacji.


Stowarzyszenia

Jako członek partnerski Stowarzyszenia Wydawców internetowych (ang. Association of Online Publishers - AOP) oraz członek Data Publishers Association (DPA), działamy na rzecz utrzymania najwyższych standardów w zakresie najlepszych praktyk w branży.