Rozwiązania dla łańcucha dostaw - ograniczanie ryzyka

Jak dobrze zarządzają Państwo swoim łańcuchem dostaw?

Dziś łańcuchy dostaw są dłuższe i bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej, a do tego wiąże się nimi szereg zagrożeń. BSI jest liderem w zakresie zarządzania globalnym ryzykiem i jest idealnym podmiotem, który może Państwu pomóc w ograniczeniu zagrożeń - zarówno tych Państwu znanych, jak i tych jeszcze przez Państwa nie odkrytych.

Wiele firm posiada długie łańcuchy dostaw, wykorzystujące międzynarodową sieć dostawców, którzy z kolei sami często mają złożone sieci własnych dostawców. Zdolność utrzymania się przez te firmy na rynku zależy wyłącznie od kondycji ich łańcucha dostaw - co sprawia, że znakomite zarządzanie łańcuchem dostaw stanowi dziś kluczowy czynniki decydujący o sukcesie firmy.

Na dzisiejszym globalnym rynku posiadanie bezpiecznego, dobrze zorganizowanego i sprawnie zarządzanego łańcucha dostaw nie jest kwestią, o którą można zadbać w dalszej perspektywie czasowej, ale minimalnym wymogiem, którego spełnienie ma decydujące znaczenie dla przyszłości każdej firmy chcącej z powodzeniem konkurować na arenie międzynarodowej.

BSI oferuje szereg zaawansowanych narzędzi do zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz pomoc sieci ekspertów z całego świata. Jesteśmy w stanie pomóc Państwu w dokonaniu oceny zagrożeń dla Państwa całego łańcucha dostaw, a także potencjalnych zagrożeń, wobec jakich mogą stanąć Państwa konkretni dostawcy. Połączenie naszych narzędzi oraz sieci specjalistów w dziedzinie oceny bezpieczeństwa zapewnia nam unikalny globalny zasięg i skuteczność.

Sercem rozwiązania BSI dla łańcucha dostaw jest nasza jedyna i niezrównana zdolność przedstawiania zagrożeń dla łańcucha dostaw w formie modelu. Opracowaliśmy nowatorskie, najbardziej wszechstronne, dopracowane pod względem naukowym i skoncentrowane na użytkowniku narzędzia i usługi do analizy łańcucha dostaw spośród wszystkich obecnie dostępnych.

Kto z nami współpracuje?

BSI współpracuje z tysiącami organizacji z całego świata, pomagając im w zarządzaniu swoimi działaniami operacyjnymi oraz związanym z nimi ryzykiem. Mamy klientów praktycznie z każdego znaczącego sektora gospodarki, a wielu z nich prowadzi działalność na skalę międzynarodową. Należą do nich między innymi agencje rządowe Stanów Zjednoczonych i innych krajów.