Higiena, bezpieczeństwo i samopoczucie

Higiena, bezpieczeństwo i samopoczucie

Budowanie kultury zaufania w celu ochrony i doskonalenia zespołów oraz produktów

Budowanie kultury zaufania w celu ochrony i doskonalenia zespołów oraz produktów

Red Overlay
Higiena, bezpieczeństwo i samopoczucie
Higiena, bezpieczeństwo i samopoczucie
Red Overlay

Poniżej dostępne są odnośniki do zasobów, analiz i komentarzy dotyczących higieny, bezpieczeństwa i samopoczucia – wszystkie zostały opracowane przez globalnych ekspertów BSI. Dostępne są również odnośniki do oferowanych przez nas usług, dzięki którym można wyposażyć swoją organizację w narzędzia do tworzenia bezpieczniejszego i zdrowszego miejsca pracy lub produktu, co pomoże w osiąganiu sukcesów, budowaniu prężności biznesowej i wykorzystaniu istniejących możliwości.


Normy, szkolenia i certyfikacja

 • ISO 45001 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
 • BS 45002-0 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne dotyczące stosowania normy ISO 45001 
 • BS 45002-1:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne dotyczące stosowania normy ISO 45001. Wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
 • BS 45002-2:2019 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne dotyczące stosowania normy ISO 45001. Ryzyko i możliwości 
 • BS 45002-3:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne dotyczące stosowania normy ISO 45001. Wytyczne dotyczące dochodzenia przyczyn incydentów 
 • ISO 39001 Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego 
 • PAS Zbiór praktyk mających na celu poprawę higieny i samopoczucia w miejscu pracy
 • BS 8599-1:2019 Zestawy pierwszej pomocy w miejscu pracy. Specyfikacja zawartości zestawów pierwszej pomocy w miejscu pracy 
 • BS EN ISO 4007:2018 Środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony oczu i twarzy. Terminologia 
 • BS EN 1731:2006 Środki indywidualnej ochrony oczu. Siatkowe ochraniacze oczu i twarzy 
 • BS EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy zlokalizowane w pomieszczeniach 
 • Normy ergonomii (UK website)