Wyniki finansowe Grupy BSI

Wyniki finansowe za 2020 rok

 • Dobre wyniki globalne pomimo wpływu Covid-19
 • Przychody zaledwie 2% poniżej rekordowego poziomu z 2019 r.
 • Solidne wyniki w zakresie bazowego zysku operacyjnego
 • Realizacja naszej strategii przebiega zgodnie z planem

 • Przychody 539,3 mln GBP -2%
 • Bazowy zysk operacyjny 67,4 mln GBP +16%.
 • Wartość aktywów netto £249.3m +20%

Raport roczny składa się z trzech części:

 1. Raport strategiczny
 2. Zarządzanie organizacją
 3. Wyniki finansowe

Uwagi

 1. Utrzymanie witryny internetowej BSI i zapewnienie jej rzetelności należy do obowiązków dyrektorów; praca wykonywana przez audytorów nie obejmuje tych kwestii i w związku z tym audytorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, jakie mogą pojawić się w treści sprawozdań finansowych od czasu ich pierwotnego zamieszczenia na witrynie internetowej.
 2. Brytyjskie przepisy regulujące kwestie przygotowania i rozpowszechniania sprawozdań finansowych mogą różnić się od ustawodawstwa obowiązującego na innych obszarach prawnych.