Wyniki finansowe Grupy BSI

Wyniki finansowe za 2015 rok

 • Silna międzynarodowa rola w poprawie warunków gospodarczych
 • Zanotowany wzrost przychodu 16 rok z rzędu
 • Zanotowany wzrost zysku z zeszłrocznych inwestycji
 • Wzrost przyspieszony przez znaczące przejęcia 
 • Kontynuacja międzynarodowej strategii rozwoju BSI
 • Przychód: £331.1m  +15%
 • Zysk Operacyjny: £35.4m +22%
 • Wartość aktywów netto: £78.4m +39%

Raport roczny składa się z trzech części:

 1. Raport strategiczny
 2. Zarządzanie organizacją
 3. Wyniki finansowe

Uwagi

 1. Utrzymanie witryny internetowej BSI i zapewnienie jej rzetelności należy do obowiązków dyrektorów; praca wykonywana przez audytorów nie obejmuje tych kwestii i w związku z tym audytorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, jakie mogą pojawić się w treści sprawozdań finansowych od czasu ich pierwotnego zamieszczenia na witrynie internetowej.
 2. Brytyjskie przepisy regulujące kwestie przygotowania i rozpowszechniania sprawozdań finansowych mogą różnić się od ustawodawstwa obowiązującego na innych obszarach prawnych.