Wyniki finansowe Grupy BSI

Wyniki finansowe za 2019 rok

 • Dobre wyniki globalne w roku znacznych inwestycji

 • Rekordowe przychody dwudziesty roku z rzędu

 • Dobry poziom dochodu bazowego osiągany organicznie i poprzez akwizycje

 • Realizacja naszej strategii przebiega zgodnie z planem


 • Przychody: 548,1 mln GBP +7%

 • Podstawowy zysk operacyjny: 58,3 mln GBP -6%

 • Wartość aktywów netto: 207,4 mln GBP +16%

Raport roczny składa się z trzech części:

 1. Raport strategiczny
 2. Zarządzanie organizacją
 3. Wyniki finansowe

Uwagi

 1. Utrzymanie witryny internetowej BSI i zapewnienie jej rzetelności należy do obowiązków dyrektorów; praca wykonywana przez audytorów nie obejmuje tych kwestii i w związku z tym audytorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, jakie mogą pojawić się w treści sprawozdań finansowych od czasu ich pierwotnego zamieszczenia na witrynie internetowej.
 2. Brytyjskie przepisy regulujące kwestie przygotowania i rozpowszechniania sprawozdań finansowych mogą różnić się od ustawodawstwa obowiązującego na innych obszarach prawnych.