Blog branży spożywczej - wypowiedzi ekspertów

Wyzwania stojące przed globalną branżą spożywczą i sektorem łańcucha dostaw w sprzedaży detalicznej żywności obejmują liczne kwestie, w tym trwałość organizacji, kulturę bezpieczeństwa żywności, zrównoważony rozwój, rolnictwo regeneracyjne, użycie plastiku i opakowania, oszustwa żywnościowe, innowacyjne produkty żywnościowe i alergeny. BSI zapewnia liczne rozwiązania odpowiadające potrzebom branży spożywczej i łańcucha dostaw w sprzedaży detalicznej – od producenta do konsumenta.

Nasze biuletyny dla branży spożywczej zawierają aktualne opinie ekspertów w dziedzinie produkcji i sprzedaży żywności, dotyczące gorących tematów w tej branży.

Opracowania zostały przygotowane przez naszych ekspertów w polsce i za granicą. Dostęp do materiałów jest bezpłatny.