ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania

ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania

Minimalizacja wpływu incydentów zakłócających pracę

Minimalizacja wpływu incydentów zakłócających pracę

Red Overlay
ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania
ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania
Red Overlay

Ciągłość Działania w kontekście COVID-19

Czym jest ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania?

Zrozumienie i określenie priorytetowych zagrożeń dla działalności za pomocą międzynarodowego standardu dla ciągłości biznesowej. Norma ISO 22301 określa wymogi wobec systemu zarządzania w celu zapobiegania incydentom zakłócającym pracę, zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz zapewniania, że w razie gdyby do nich doszło, firma nie ucierpi.
Na jakim etapie zarządzania ciągłością działania jest Twoja organizacja?

Oferujemy kursy szkoleniowe, materiały pomocnicze i inne usługi dla każdej organizacji, bez względu na to, czy jeszcze niewiele wie na temat ISO 22301, czy też chce pogłębić swoją wiedzę na temat tej normy. Oferujemy pakiety, które można dostosować do potrzeb organizacji, by rozpocząć zarządzanie ciągłością biznesową. Pakiet usług ISO 22301 może być przygotowany tak, by uniknąć zbędnych kosztów i  aby pomóc Państwu dotrzeć szczęśliwie do celu podróży – Certyfikacji – niezależnie od punktu startowego.

Poznaj wybrane usługi BSI


Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz