Czym jest ISO 45001
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy?

Standard ten określa minimalne wymagania efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma ta zachęca do systemowego zarządzania działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przdsiębiorstwa.

Odpowiednie warunki pracy, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, to jeden z kluczowych elementów prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa. Pracuj z nami nad wprowadzeniem normy ISO 45001 do Twojej organizacji, gdyż dzięki niej można osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji dla pracowników, działalności oraz dla klientów. 

Czy jesteście Państwo gotowi na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy?

Oferujemy kursy szkoleniowe, materiały pomocnicze i inne usługi dla każdej organizacji, bez względu na to, czy jeszcze niewiele wie na temat ISO 45001, czy też chce pogłębić swoją wiedzę na temat tej normy. Oferowane przez nas pakiety można dostosować do potrzeb firmy, tnąc koszty niepotrzebnych usług. Nasza oferta może być przygotowana tak, aby wyeliminować zbędne złożoności i koszty oraz pomóc dotrzeć szczęśliwie do celu podróży – Certyfikacji –  niezależnie od punktu startowego.


Co należy zrobić, jeżeli organizacja posiada certyfikat BS OHSAS 18001?

BSI będzie wspierało Państwa w procesie migracji i dostarczy wytyczne oraz zapewni szkolenia, tak aby proces ten przebiegał możliwie najsprawniej.

Jednym z powodów, dla których BSI jest najchętniej wybieranym dostawcą usług certyfikacyjnych, jest nasze wsparcie w realizacji zmian; pomożemy Państwu zrozumieć te zmiany oraz ich wpływ na organizację, a także korzyści z nimi związane.

Więcej szczegółowych informacji uzyskają Państwo, oglądając poniższy film lub pobierając nasz przewodnik po zmianach, w ramach którego porównano BS OHSAS 18001 z nową normą ISO/DIS 45001.