Innowacyjność

Innowacyjność

Normy odgrywają kluczową rolę w powstawaniu nowych technologii i koncepcji. Dowiedz się więcej o ich roli w innowacjach.

Normy odgrywają kluczową rolę w powstawaniu nowych technologii i koncepcji. Dowiedz się więcej o ich roli w innowacjach.

Red Overlay
Red Overlay

Innowacyjność

  • Normy odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu ryzyka towarzyszącego inwestycjom oraz przyspieszaniu wdrażania nowych technologii poprzez wzmocnienie zaufania do ich walorów użytkowych. BSI jest światowym liderem w dziedzinie standaryzacji w obszarach, które mają szansę przekształcić gospodarkę i społeczeństwo.
  • Normy mają fundamentalne znaczenie dla komercjalizacji nowych technologii, budowania zaufania oraz wspierania tworzenia nowych rynków w kraju i za granicą.
  • Normy wspierają konsolidację powstających łańcuchów dostaw, zapobiegają ryzyku uzależnienia technologicznego oraz pomagają w upowszechnianiu wiedzy pochodzącej z ośrodków badawczo-rozwojowych i laboratoriów.