Dlaczego warto certyfikować produkty z BSI?

British Standards Institution (BSI), niezależna organizacja założona ponad 100 lat temu będąca posiadaczem prestiżowego oznaczenia Kitemark, ma ogromne doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu wszystkich typów norm, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie; aktualnie działa w ponad 100 krajach. BSI jest jedną z najsilniejszych brytyjskich marek biznesowych (Business Superbrand), a oznaczenie Kitemark jest rozpoznawane przez 82% dorosłej populacji Wielkiej Brytanii.

Zdobądź przewagę konkurencyjną dzięki wiedzy i doświadczeniu BSI

Dzięki wiedzy i rozległej sieci, BSI jest idealnym partnerem, który może pomóc Państwa firmie uzyskać dodatkowe korzyści.

  • Dostęp do rynku
  • Rozwój rynku
  • Szybkość wprowadzania na rynek
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Różnicowanie produktu
  • Utrzymana zgodność 
  • Przewaga konkurencyjna
  • Zaufanie klientów
  • Reputacja i szacunek

Dziedzictwo

Nasza historia oraz wiedza specjalistyczna naszych pracowników sprawiają, że wyróżniamy się na tle innych organizacji badawczych i certyfikujących. BSI zawsze należało do awangardy w dziedzinie badań i certyfikacji, współpracując z wszystkimi typami organizacji i pomagając im w opracowaniu i dostarczaniu produktów zgodnych z normami oraz potwierdzaniu jakości ich produktów.

Rzetelność

Jako jednostka certyfikująca posiadająca pełną akredytację UKAS BSI jest w stanie zapewnić, że korzyści z certyfikacji spełnią Państwa oczekiwania dzięki przeprowadzeniu badań i certyfikacji wedle brytyjskich, europejskich lub międzynarodowych norm, a także własnych specyfikacji producenta. Posiadamy status jednostki notyfikowanej dla siedemnastu dyrektyw europejskich i znamy wymogi wejścia na rynek obowiązujące w praktycznie każdym kraju na świecie.

BSI jest jedyną organizacją mogącą przyznawać słynne na cały świat oznaczenia Kitemark, które juz od 1903 roku jest symbolem zaufania i rzetelności.

Zespół naszych pracowników liczy ponad 270 osób, z których wszyscy posiadają światowej klasy wiedzę specjalistyczną, dążąc do do udoskonalania produktów, usług i relacji handlowych na całym świecie. Pomagamy tysiącom organizacji w wejściu na nowe rynki, maksymalizacji potencjału istniejących rynków oraz zarządzaniu ryzykiem, przyczyniając się w ten sposób do odnoszenia przez nie większych sukcesów i pozwalając im wyróżniać się spośród innych firm z branży i zapewniać rzeczywiste korzyści swoim klientom.

Podstawą naszej filozofii jest praca zespołowa: współpracujemy z klientami, aby pomóc im w realizacji swoich celów, zapewniając doradztwo techniczne oraz fizyczne badanie produktów, komponentów i procesów na każdym etapie cyklu produkcyjnego. Ponadto zajmujemy się opracowywaniem programów jakości dla usług i prowadzimy certyfikację w takich obszarach, jak jakość, uczciwość i obsługa klienta.

Niezależność

Jednym z naszych najważniejszych atutów jest niezależność. Nie jesteśmy organizacją rządową, branżową ani nie pozostajemy własnością udziałowców, co oznacza, że możemy być w pełni obiektywni w prowadzonych przez nas badaniach i certyfikacji. Sprawia to, że nasze oceny cieszą się większym autorytetem niż ma to miejsce w przypadku organizacji, która mają interes w promowaniu swoich członków.

Bezstronność jest również ważna w przypadku programów dobrowolnych, jak na przykład Kitemark, pozwalających nabywcom dostrzec zaangażowanie producentów lub dostawców usług na rzecz stałego dostarczania bezpiecznych produktów lub usług o wysokiej jakości.

Status jednostki notyfikowanej

Główną rolą jednostki notyfikowanej jest świadczenie usług z zakresu ewaluacji zgodnie z warunkami określonymi w New Approach Directives (dyrektywach nowego podejścia) w ramach wsparcia oznaczenia CE. Zazwyczaj oznacza to ocenę spełniania przez producentów podstawowych wymagań określonych w każdej dyrektywie.

Ocena zgodności może zostać przeprowadzona w formie kontroli, zapewnienia jakości, weryfikacji jednostkowej, badania typu lub badania projektu bądź połączenia powyższych metod. Notyfikacja to proces, w ramach którego kraj członkowski informuje Komisję, że jednostka spełnia określone wymogi, np. posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, niezależność, zasoby, potrzebne do dokonywania oceny zgodności. Następnie Komisja publikuje listę nazw jednostek notyfikowanych w Dzienniku Urzędowym.

Akredytacja UKAS

BSI posiada cały szereg akredytacji UKAS (United Kindom Accreditation Service) dla swojego aktualnego portfolio usług.

UKAS ocenia laboratoria pod względem spełniania wymogów określonych w normie międzynarodowej ISO/IEC 17025, która zastępuje wcześniej obowiązujące normy ISO Guide 25 i EN 45001.

Laboratorium chcące uzyskać akredytację UKAS musi przekonać Assessment Managers (kierowników ds. ewaluacji) i niezależnych rzeczoznawców, że posiada kompetencje techniczne i stosuje system jakości zgodny z rygorystycznymi normami międzynarodowymi.

W przypadku uzyskania pozytywnej oceny UKAS wyda wykaz akredytacji laboratorium, w którym zostaną określone kalibracje lub badania, dla których laboratorium uzyskało akredytacje i dla których powinno wydawać certyfikaty lub raporty z badań lub kalibracji ze znakiem UKAS.

W interesie klientów leży wyraźne określenie w swoim zamówieniu, że potrzebują raportu lub certyfikatu badania lub kalibracji UKAS przeprowadzonej przez pracujące dla nich akredytowane laboratoria UKAS.


Powiązane łącza