Trwałość Organizacji

Trwałość Organizacji

Raport BSI Indeks Trwałość Organizacji 2021 jest już dostępny.

Raport BSI Indeks Trwałość Organizacji 2021 jest już dostępny.

Red Overlay
Raport BSI Indeks Trwałość Organizacji 2021 jest już dostępny.
Raport BSI Indeks Trwałość Organizacji 2021 jest już dostępny.
Red Overlay

Czym jest Trwałość Organizacji?

Trwałość Organizacji jest zdefiniowana przez naszą normę BS 65000 jako: "zdolność organizacji do przewidywania, przygotowywania się, reagowania i dostosowywania się do przyrostowych zmian i nagłych zakłóceń w celu przetrwania i prosperowania".

Wykracza ona poza zarządzanie ryzykiem w kierunku bardziej holistycznego spojrzenia na zdrowie i sukces firmy. Trwała (odporna) organizacja to taka, która nie tylko przetrwa w długim okresie czasu, ale również będzie się rozwijać – gotowa na przyszłość.

BSI daje swoim klientom możliwość przygotowania się na to, co przyniesie przyszłość. Poprzez kształtowanie, dzielenie się i wdrażanie najlepszych praktyk branżowych, BSI zwiększa trwałość organizacji. Robimy to poprzez dostarczanie narzędzi oraz technik przygotowanych do sprostania dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom.

Jak odporna jest Twoja organizacja?

Aby pomóc naszym klientom stać się bardziej odpornymi, BSI opracowało strukturę, która mierzy Trwałość Organizacji w odniesieniu do 16 elementów w czterech kategoriach (przywództwo, ludzie, proces i produkt).

Nasze narzędzie do analizy porównawczej umożliwia kadrze kierowniczej uzyskanie osobistego wglądu w trwałość ich własnych organizacji i porównanie tych względnych wyników z podobnymi organizacjami w ich sektorach i regionach geograficznych.


Jakie korzyści odnosi Trwała Organizacja?

Model Trwałości Organizacji zawarty w standardzie BSI BS65000 podsumowuje cechy trwałej organizacji – korzyści z odporności, które należy wyróżnić:

  • Strategiczna zdolność do przystosowania się – jest to zdolność do skutecznego radzenia sobie ze zmieniającymi się okolicznościami nawet jeżeli oznacza to odejście od prowadzenia zasadniczej działalności.
  • Sprawne przywództwo – oznacza śmiałe podejmowanie mierzalnego ryzyka oraz szybkie i prawidłowe reagowanie zarówno na szanse i zagrożenia.
  • Silne zarządzanie – odpowiedzialność w ramach całej struktury organizacyjnej i obowiązującej hierarchii, oparta na kulturze zaufania, przejrzystości i innowacyjności tak, aby organizacja pozostawała wierna swoim wartościom i wizji.