Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

umożliwiając odporny świat

umożliwiając odporny świat

Red Overlay
Odpowiedzialność społeczna
Odpowiedzialność społeczna
Red Overlay

BSI's values

Czym jest odpowiedzialność społeczna?

Bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza odpowiedzialność za wpływ naszych decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie. Biznes odpowiedzialny społecznie jest biznesem bardziej odpornym i przyczyniającym się do zrównoważonego rozwoju.
Nasze zaangażowanie


Nasze zaangażowanie

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy firmą funkcjonującą na mocy Przywileju Królewskiego — jesteśmy niezależną organizacją typu non-profit, działającą w interesie publicznym.  Zobowiązujemy się do zapewnienia, aby odpowiedzialność społeczna była częścią naszej codziennej działalności, tak aby móc podejmować decyzje i działać na bieżąco w zakresie tworzenia lepszego, bardziej odpornego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń.


Nasze podejście

Kierujemy się wytycznymi standardu ISO 26000:2010 w zakresie odpowiedzialności społecznej. Nasze podejście opisuje nasze zobowiązanie do stosowania odpowiedzialności społecznej — każdego roku informujemy o naszych osiągnięciach. Jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact i wspieramy przewodnie zasady ONZ dotyczące praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją. W zakresie naszych ogólnych ram zarządzania, aktywną rolę w naszych działaniach odgrywa Komitet Odpowiedzialności Społecznej Zarządu.