Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

umożliwiając odporny świat

umożliwiając odporny świat

Red Overlay
Red Overlay

Czym jest odpowiedzialność społeczna?

Bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza odpowiedzialność za wpływ naszych decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie. Biznes odpowiedzialny społecznie jest biznesem bardziej odpornym i przyczyniającym się do zrównoważonego rozwoju.
Nasze zaangażowanie


Nasze zaangażowanie

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy firmą funkcjonującą na mocy Przywileju Królewskiego — jesteśmy niezależną organizacją typu non-profit, działającą w interesie publicznym.  Zobowiązujemy się do zapewnienia, aby odpowiedzialność społeczna była częścią naszej codziennej działalności, tak aby móc podejmować decyzje i działać na bieżąco w zakresie tworzenia lepszego, bardziej odpornego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń.


Nasze podejście

Kierujemy się wytycznymi standardu ISO 26000:2010 w zakresie odpowiedzialności społecznej. Nasze podejście opisuje nasze zobowiązanie do stosowania odpowiedzialności społecznej — każdego roku informujemy o naszych osiągnięciach. Jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact i wspieramy przewodnie zasady ONZ dotyczące praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją. W zakresie naszych ogólnych ram zarządzania, aktywną rolę w naszych działaniach odgrywa Komitet Odpowiedzialności Społecznej Zarządu.