Quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001

Quản lý năng lượng thay đổi tùy từng công ty khác nhau. Và có thể làm cho tiêu chuẩn ISO 50001 phù hợp với yêu cầu. Làm việc với chúng tôi để thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý năng lượng mang lại kết quả như mong đợi cho doanh nghiệp.


Bạn đã sẵn sàng cho việc thực hiện chưa?

Quản lý năng lượng ISO 50001 không phù hợp với tất cả doanh nghiệp. Cách sử dụng, quản lý, giám sát tiêu thụ năng lượng và phát thải cácbon được cụ thể hóa cho từng dạng hoạt động. Và chúng tôi hiểu quản lý và bảo toàn năng lượng của doanh nghiệp đang ở giai đoạn khác biệt so với đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp gói tùy chỉnh giúp đạt được hiệu quả năng lượng nhanh nhất có thể. Một gói ISO 50001 có thể bao gồm sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cần. Chúng tôi có thể giúp giảm chi phí sản phẩm, dịch vụ không cần thiết và vượt qua những thách thức cụ thể.

Chúng tôi giúp hoạch định dự án ISO 50001 với hệ thống đã có tại chỗ. Và chúng tôi chắc chắn hiệu quả, hành động tiết kiệm năng lượng được ưu tiên nhằm đạt mục tiêu và cạnh tranh trong thị trường


Lời khuyên hàng đầu cho việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 50001

  1. Nhận sự cam kết và hỗ trợ từ quản lý cấp cao.
  2. Tham gia vào toàn bộ doanh nghiệp với truyền thông nội bộ tốt.
  3. So sánh quản lý năng lượng hiện có với các yêu cầu ISO 50001
  4. Nhận phản hồi từ khách hàng và nhà cung cấp về quản lý năng lượng hiện tại
  5. Thiết lập nhóm thực hiện để đạt kết quả tốt nhất.
  6. Tóm tắt, chia sẻ vai trò, trách nhiệm và thời gian biểu
  7. Giúp doanh nghiệp thích nghi với các nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn ISO 50001
  8. Thúc đẩy sự tham gia của đội ngũ nhân viên được đào tạo và khuyến khích
  9. Chia sẻ kiến thức ISO 50001 và khuyến khích nhân viên được đào tạo giống như đánh giá viên nội bộ.
  10. Thường xuyên đánh giá hệ thống ISO 50001 để đảm bảo hệ thống đang được cải tiến

 
Chương trình tư vấn liên kết

/globalassets/Global/intro-images/125x90-ACP-logo.jpg

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Các khóa đào tạo giúp thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 50001

Tham gia đào tạo chuyên gia giúp thực hiện Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.