Làm việc tại BSI

Làm việc tại BSI sẽ mở rộng suy nghĩ bạn đối với thế giới xung quanh. Những nơi ghé thăm, bạn sẽ thấy công việc chúng tôi đang được thuê bởi hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu con người.

Chúng tôi đã đi con đường này kể từ khi được thành lập vào năm 1901. Ngày nay, chúng tôi là một tổ chức tiêu chuẩn - nơi giúp đỡ các tổ chức trên toàn thế giới biến sự hoàn hảo thành thói quen. Chúng tôi giúp con người và sản phẩm hoạt động trở nên vượt trội, điều đó có nghĩa là chỉ cho doanh nghiệp cách làm thế nào để cải tiến hoạt động đánh giá, giảm thiểu rủi ro, đạt được sự phát triển bền vững. Là tổ chức dẫn đầu toàn cầu trong việc hỗ trợ các tổ chức cải tiến, khách hàng chúng tôi gồm những thương hiệu hàng đầu đến những công ty địa phương nhỏ ở  tại 172 quốc gia trên toàn thế giới.

Chúng tôi mang đến những cơ hội nghề nghiệp đa dạng từ đánh giá đến bán hàng, phát triển sản phẩm, tài chính, IT cho đến kinh doanh. Hơn 3.300 đồng nghiệp của chúng tôi đã và đang làm việc với hơn 80.000 khách hàng trên toàn thế giới.

Tại BSI, chúng tôi thu hút những nhân tài tốt nhất để giúp cho tổ chức thành công và phát triển. Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên:

  • Dám thể hiện, phấn đấu cho những hoạt động đánh giá vượt trội, và có thể đạt được những mục tiêu thử thách.
  • Cống hiến sự đam mê cho doanh nghiệp và có thể truyền cảm hứng cho người khác
  • Hòa đồng, bảo đảm rằng doanh nghiệp được quản lý theo đúng nguyên tắc
  • Thấu hiểu nhu cầu khách hàng và làm tăng giá trị

Đào tạo và phát triển là một phần không thể thiếu đối với sự phát triển, cải tiến hoạt động đánh giá mỗi cá nhân, và sau đó đóng góp vào sự thành công cho một doanh nghiệp. Để thực hiện điều này, chúng tôi đã đầu tư vào hệ thống quản lý hoạt động đánh giá và đào tạo toàn cầu.