Quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001

Quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001

Giữ cho thông tin của Tổ chức được an toàn

Giữ cho thông tin của Tổ chức được an toàn

Red Overlay
ICT 1
ICT 2
Red Overlay

Quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001

Thông tin là một tài sản giá trị có thể tạo nên sự thành công hoặc phá vỡ doanh nghiệp của bạn. Khi được quản lý phù hợp, thông tin cho phép bạn vận hành một cách tự tin. Quản lý an toàn thông tin đem lại cho tổ chức sự tự do phát triển, tiến bộ và mở rộng cơ sở khách hàng về kiến thức mà tất cả các thông tin riêng tư của bạn được duy trì theo cách đó.


Bạn đang ở đâu trong hành trình quản lý liên tục của doanh nghiệp?

Cho dù doanh nghiệp hoàn toàn mới với ISO/IEC 27001 hay đang hướng tới sự thành thạo hơn, chúng tôi có những khóa học đào tạo, nguồn lực và dịch vụ phù hợp. Chúng tôi đưa ra những gói sản phẩm được thiết kế theo yêu cầu đối với doanh nghiệp để khởi động việc quản lý hệ thống – cắt giảm chi phí dịch vụ không cần thiết. Một gói ISO/IEC 27001 có thể được thiết kế để xóa bỏ sự phức tạp đưa bạn đến nơi bạn muốn – cho dù điểm xuất phát của bạn ở đâu.Những lợi ích của ISO/IEC 27001 về quản lý an toàn thông tin là gì?

  • Xác định rủi ro và thiết lập kiểm soát trong doanh nghiệp để quản lý rủi ro và loại bỏ rủi ro.
  • Linh động trong việc thực hiện kiểm soát đối với tất cả các khu vực được chọn trong doanh nghiệp.
  • Có được niềm tin của bên liên quan và khách hàng về việc dữ liệu của họ được bảo mật.
  • Chứng minh sự tuân thủ và có được sự ưu ái của nhà cung cấp.
  • Đáp ứng nhiều hơn kỳ vọng đấu thầu bằng việc chứng minh việc tuân thủ.