Làm thế nào để truy cập và mua tiêu chuẩn

Làm thế nào để truy cập và mua tiêu chuẩn

Thông tin về các quy định và tiêu chuẩn quốc tế

Thông tin về các quy định và tiêu chuẩn quốc tế

Red Overlay
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRUY CẬP VÀ MUA TIÊU CHUẨN
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRUY CẬP VÀ MUA TIÊU CHUẨN
Red Overlay

Làm thế nào để truy cập và mua thông tin về các quy định và tiêu chuẩn quốc tế

Là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh, BSI chịu trách nhiệm dưới Hiến chương Hoàng gia để phát triển và xuất bản hàng nghìn tiêu chuẩn mỗi năm. Chúng tôi hiện duy trì danh mục hơn 95.000 tiêu chuẩn có thể được mua tại cửa hàng Tiêu chuẩn của BSI hoặc từ đội quan hệ khách hàng, và có trên 63.000 tiêu chuẩn hiện hành và dự thảo để quý khách truy cập qua dịch vụ đăng ký tiêu chuẩn của chúng tôi.

BSI đại diện cho lợi ích của Vương quốc Anh trên toàn tổ chức và ủy ban tiêu chuẩn châu Âu và quốc tế.

Dịch vụ đăng ký tiêu chuẩn nào phù hợp với bạn?