Đánh giá và chứng nhận ISO

Đánh giá và chứng nhận ISO

Đưa sự chắc chắn vào chứng nhận hệ thống

Đưa sự chắc chắn vào chứng nhận hệ thống

Red Overlay
Dấu Tin cậy BSI
Dấu Tin cậy BSI
Red Overlay

Bạn muốn cập nhật những tin tức và tài nguyên mới nhất để chứng nhận ISO?

Thấm nhuần sự xuất sắc

Khi nói đến chứng nhận hệ thống, các nhóm chuyên gia đáng tin cậy của chúng tôi sẽ cung cấp cho tổ chức của bạn phương pháp hay nhất và nhất quán trên toàn cầu.

  • 90% đánh giá phê duyệt của khách hàng
  • 2.500 đánh giá viên trên toàn thế giới
  • 1,5 triệu giờ đánh giá được cung cấp chỉ trong năm 2018
  • 84.000 giấy chứng nhận công nhận được cấp trung bình trong một năm.

Nghiên cứu điển hình

Chứng nhận của chúng tôi đã mang lại lợi ích như thế nào cho các tổ chức

  • Paul Kalma, Trưởng nhóm năng lực chất lượng toàn cầu, Dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây, Capgemini

  • Steve Lewis, Giám đốc Đánh giá Tác động EHS

  • Simon Kirby, Giám đốc điều hành, Network Rail Infrastructure Projects