Học viện đào tạo BSI

Học viện đào tạo BSI

Tiến tới tương lai lý tưởng của bạn

Tiến tới tương lai lý tưởng của bạn

Red Overlay
BSI Training Academy
BSI Training Academy
Red Overlay
Training sectors

Lịch đào tạo

Học viện Đào tạo BSI hoạt động tại 193 quốc gia trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Khám phá lịch đào tạo tại các văn phòng BSI Việt Nam và lựa chọn khóa học phù hợp với lĩnh vực của bạn.

/globalassets/localfiles/en-gb/training/training-homepage/qualifications-woman-at-desk-375x275.jpg

Tham gia khóa học theo cách phù hợp với bạn

Xây dựng niềm tin vào chuyên môn của bạn

Trong thế giới cạnh tranh ngày nay, nhà tuyển dụng và khách hàng của bạn cần biết rằng bạn đang làm công việc tốt nhất với các thông tin về năng lực chuyên mông đáng tin cậy. Hãy làm nổi bậc bản thân bạn với chương trình xác nhận năng lực từ BSI.

Bạn chưa lựa chọn được khóa học nào phù hợp với mình?

Trao đổi với chuyên viên đào tạo của BSI qua số +84 (28) 3820 0066

Email cho BSI