Lĩnh vực môi trường xây dựng của BSI
Lĩnh vực môi trường xây dựng của BSI

Hỗ trợ môi trường xây dựng đáng tin cậy, kích hoạt đồng bộ kỹ thuật số, mang tính bền vững và an toàn

BSI là cơ quan đáng tin cậy trong việc tạo ra sự thay đổi tích cực, giúp tạo dựng niềm tin giữa tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực môi trường xây dựng, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Tính trung lập, chuyên môn sâu rộng về đề tài và khả năng tập hợp những người phù hợp của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có thể giải quyết những thách thức toàn cầu và thúc đẩy các giải pháp nâng cao sự tin cậy trên nền tảng số, thúc đẩy tính bền vững và đảm bảo sức khỏe, tính an toàn và lành mạnh cho khách hàng trong mọi giai đoạn vòng đời của tài sản: thiết kế, xây dựng, vận hành, ngừng hoạt động.

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

Nghề nghiệp

Sự nghiệp tại BSI có thể sẽ rất phù hợp và mang lại lợi ích cho định hướng phát triển của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Trò chuyện với chúng tôi và bắt đầu hành trình hướng tới sự ưu tú.

Liên hệ