Trung tâm truyền thông

Trung tâm truyền thông

Đối với các câu hỏi về truyền thông, vui lòng liên hệ: info.vietnam@bsigroup.com | +84 28 3820 0066

Đối với các câu hỏi về truyền thông, vui lòng liên hệ: info.vietnam@bsigroup.com | +84 28 3820 0066

Red Overlay
Họp báo
Họp báo
Red Overlay

Thông cáo báo chí mới nhất

Bản tin BSI

 • Reuters Events Giải thưởng Kinh doanh Có trách nhiệm 2020

  Thông cáo báo chí đầy đủ

 • Hình thu nhỏ của video về COVID-19

  Xem tại đây

 • london skyline

  Đọc thêm

 • office hygiene cleaning

  Đọc thêm