Công nhận của chúng tôi

Chứng nhận có nghĩa là chúng tôi đã được đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế công nhận và hoạt động ở mức tối đa về chất lượng dịch vụ - cung cấp sự đảm bảo chứng nhận một cách đáng tin cậy và khách quan

Chứng nhận này làm giảm rủi ro cho bạn và khách hàng đồng thời giúp tạo niềm tin rằng chúng tôi đã đánh giá độc lập năng lực và kết quả hoạt động.

 


Chúng tôi được cấp phép bởi

Chúng tôi là một trong những cơ quan cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý được tôn trọng và có uy tín nhất trên thế giới và được công nhận bởi khoảng 20 cơ quan địa phương và quốc tế bao gồm

  • Viện Tiêu Chuẩn Quốc Gia Mỹ - Hiệp hội Mỹ Hội Đồng Chứng Nhận Chất Lượng Quốc Gia
  • Dịch Vụ Chứng Nhận Quốc gia Tuân Thủ Hợp chuẩn Trung Quốc 
  • Chứng nhận Raad Voor (RvA) ở Hà Lan
  • Dịch vụ Chứng nhận Vương quốc Anh (UKAS)

Cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ chi phí hiệu quả, và thường xuyên xem xét lại kế hoạch chứng nhận. Chúng tôi đã quyết định cung cấp chứng nhận trên toàn thế giới với ANSI-ASQ Ban Chứng nhận Quốc gia (ANAB), được hỗ trợ bởi các địa phương được nhiều người biết tới và công nhận đáng tin cậy phù hợp với yêu cầu khách hàng và nhu cầu thị trường nội địa.