Sự kiện

Sự kiện

BSI giới thiệu chuỗi các sự kiện sắp diễn ra để bạn có thể cập nhật các xu hướng mới nhất, quá trình phát triển tiêu chuẩn cũng như những chủ đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cá nhân và doanh nghiệp.

BSI giới thiệu chuỗi các sự kiện sắp diễn ra để bạn có thể cập nhật các xu hướng mới nhất, quá trình phát triển tiêu chuẩn cũng như những chủ đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cá nhân và doanh nghiệp.

Red Overlay
Các sự kiện và hội nghị của BSI
Các sự kiện và hội nghị của BSI
Red Overlay

Là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về lĩnh việc nghiên cứu, phát triển tiêu chuẩn, chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện khác nhau, được thiết kế phù hợp với mục tiêu nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn và chia sẻ những thực hành tốt nhất trong nhiều ngành công nghiệp với quy mô và sản phẩm khác nhau.

Các sự kiện của BSI là cơ hội tuyệt vời cho bạn để có thể kết nối với các chuyên gia đầu ngành và các cơ quan phát triển tiêu chuẩn.

Bạn đã bỏ lỡ hội thảo của BSI?