ISO 14001 - Quản lý Môi trường (EMS)

ISO 14001 - Quản lý Môi trường (EMS)

Hệ thống quản lý môi trường được công nhận phổ biến nhất trên thế giới

Hệ thống quản lý môi trường được công nhận phổ biến nhất trên thế giới

Red Overlay
Có thể tái chế
Có thể tái chế
Red Overlay

Quản lý Môi trường ISO 14001 là gì?

ISO 14001 cải thiện hiệu suất môi trường.

ISO 14001 cung cấp hướng dẫn về cách mà tổ chức xem xét nhiều khía cạnh của việc mua sắm, lưu trữ, phân phối, phát triển sản phẩm, sản xuất, v.v. - để giảm tác động đến môi trường. Nó cũng thúc đẩy tổ chức đánh giá cách quản lý và phản ứng tình huống khẩn cấp, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, các bên liên quan và mối quan hệ của tổ chức với cộng đồng địa phương.

Tùy thuộc vào cách tổ chức đã và đang vận hành, việc xây dựng áp dụng ISO 14001 có thể không đòi hỏi nhiều thay đổi ngoài việc ghi nhận lại những hoạt động hàng ngày, hoặc có thể thêm một số thay đổi với mục tiêu giúp cho hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, giảm chi phí hoặc giảm phát sinh chất thải và mang lại niềm tin cho các bên liên quan.

Cho dù tổ chức của bạn đang trong quá trình triển khai áp dụng hoặc vận hành theo hệ thống quản lý môi trường (EMS), chứng nhận ISO 14001 có thể mang lại nhiều lợi ích hơn bên cạnh việc tuân thủ quy định và khả năng đáp ứng các yêu cầu của nhà cung cấp.Cách BSI hỗ trợ tổ chức của bạn

Hiểu và/hoặc tiến hành áp dụng các yêu cầu của bất kỳ tiêu chuẩn nào cho tổ chức của bạn không phải lúc nào cũng là một quá trình đơn giản. BSI đã giúp đào tạo và chứng nhận vô số tổ chức trên khắp thế giới.