Chính sách Cookie

Viện Tiêu Chuẩn Anh (“BSI”) rất coi trọng quyền riêng tư của quý vị và nhận thức rõ tầm quan trọng của bảo mật trên internet.

Các trang web của BSI sử dụng cookie và những công nghệ tương tự cho các mục đích khác nhau bao gồm để phân biệt quý vị với người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Bằng việc tiếp tục sử dụng các trang web của chúng tôi, quý vị đã đồng ý với Chính Sách Cookie của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng những cookie nào?

Cookie là các tệp tin văn bản có chứa lượng nhỏ thông tin. Các cookie này được tải về máy tính hoặc thiết bị của quý vị khi quý vị truy cập vào một trang web. Các cookie không cho chúng tôi biết quý vị là ai nhưng lại giúp chúng tôi nhận ra thiết bị của quý vị và nơi quý vị đã thực hiện các ưu tiên hoặc hành động khác nhau mà các cookie cho phép chúng tôi ghi nhớ điều đó.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

Cookie thực hiện rất nhiều công việc khác nhau, như cho phép quý vị điều hướng giữa các trang web một cách hiệu quả, ghi nhớ những ưu tiên của quý vị và thường cải thiện trải nghiệm của quý vị trên trang web của chúng tôi. Các cookie cũng giúp đảm bảo rằng các quảng cáo quý vị thấy trực tuyến phù hợp hơn với quý vị và sở thích của quý vị.

Các cookie được sử dụng trên các trang web của BSI đã được phân loại dựa trên các loại hình được tìm thấy trong dướng dẫn về Cookie của ICC Anh Quốc. Dưới đây là những loại cookie chính chúng tôi sử dụng và lý do chúng tôi sử dụng chúng:

  •  Các Cookie Tối Cần Thiết

Những cookie này là cần thiết để cho phép quý vị di chuyển quanh các trang web của chúng tôi và sử dụng các tính năng của chúng như truy cập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi. Nếu không có các cookie này thì những dịch vụ quý vị đã yêu cầu, như dịch vụ đặt mua tiêu chuẩn trực tuyến của BSI (BSOL) hoặc mua sắm trực tuyến và hóa đơn điện tử, sẽ không thể được cung cấp.

  •  Các Cookie Thực Hiện

Những cookie này thu thập thông tin về cách quý vị sử dụng các trang web của chúng tôi. Ví dụ, những cookie này cho chúng tôi biết những trang nào quý vị truy cập vào thường xuyên nhất và liệu quý vị có nhận được bất kỳ tin nhắn lỗi nào từ các trang web của chúng tôi hay không. Những cookie này không nhận diện quý vị. Tất cả các thông tin chúng thu thập được tổng hợp và bởi vậy đó là thông tin ẩn danh. Chúng tôi sử dụng các cookie này để đo lường và phân tích cách khách hàng của chúng tôi sử dụng các trang web của chúng tôi và nhằm cải thiện chức năng của trang web cũng như trải nghiệm người dùng. 

  • Các Cookie Chức Năng

Các cookie này cho phép các trang web của chúng tôi ghi nhớ những lựa chọn mà quý vị thực hiện (chẳng hạn như tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực quý vị đang ở) và cung cấp các tính năng nâng cao, được cá nhân hóa. Các cookie này cũng có thể được sử dụng để ghi nhớ những thay đổi quý vị đã thực hiện cho các phần tùy chỉnh trên trang web của chúng tôi bao gồm kích thước và phông chữ văn bản. Thông tin mà các cookie thu thập có thể được ẩn danh và các cookie không thể theo dõi hoạt động duyệt web của quý vị trên các trang web khác.

  • Các Cookie Quảng Cáo & Cookie Đích

Các cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo và thông tin liên lạc phù hợp hơn với quý vị và sở thích của quý vị. Các cookie này cũng được sử dụng để giới hạn số lần quý vị thấy một quảng cáo cũng như giúp đo lường tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Chúng thường được đặt theo các mạng quảng cáo với sự cho phép của nhà điều hành trang web. Chúng ghi nhớ việc quý vị đã truy cập vào một trang web và thông tin này được chia sẻ với các tổ chức khác như các nhà quảng cáo. Cookie đích hoặc cookie quảng cáo thường xuyên sẽ được liên kết với chức năng trang web do tổ chức kia cung cấp.

Chúng tôi chỉ sử dụng những loại cookie được mô tả ở trên. Chúng tôi không sử dụng loại được gọi là ‘cookie chuyên dụng’.

Vô Hiệu Hóa Cookie

Các trang web của BSI được thiết kế để hoạt động tối ưu với các cookie được bật. Tuy nhiên, quý vị có thể vô hiệu hóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt trang web của mình. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là quý vị không còn có quyền truy cập vào một số tính năng trên trang web của chúng tôi nữa. Xin lưu ý rằng ngay cả khi tất cả các cookie bị vô hiệu hóa, một lượng thông tin nhỏ sẽ vẫn tiếp tục được truy xuất từ trình duyệt web của quý vị. Thông tin này là cần thiết cho hoạt động chức năng cơ bản của trang web của chúng tôi.

Những Thay Đổi đối với Chính Sách Cookie của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Cookie này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị bằng cách sửa đổi ngày ở đầu chính sách này và trong một số trường hợp bằng cách thêm thông báo trên trang chủ của chúng tôi hoặc các trang web khác hoặc gửi cho quý vị các cập nhật qua email (nếu luật bảo vệ dữ liệu cho phép điều này).

Liên Hệ với Chúng Tôi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Cookie của chúng tôi, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:  

PrivacyTeam@bsigroup.com

 

Issue Date: May 2018