Tiếp cận thị trường toàn cầu

Tiếp cận thị trường toàn cầu

Cung cấp các giải pháp giúp bạn xuất khẩu, tiếp cận thị trường mới và phát triển doanh nghiệp của bạn

Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm

Red Overlay
Tiếp cận thị trường toàn cầu
Tiếp cận thị trường toàn cầu
Red Overlay

Sẵn sàng tiếp cận các thị trường mới, hãy nói chuyện với một chuyên gia

Cách bán sản phẩm của bạn trên toàn cầu

Chứng nhận tuân thủ sản phẩm như UKCA, CE, Benchmark, ESMA, và Kitemark™ có thể giúp bạn xuất khẩu và bán hàng hóa và dịch vụ qua biên giới. Đáp ứng các quy định địa phương và đảm bảo tuân thủ sản phẩm có thể giúp bạn tiếp cận thị trường với một số thị trường toàn cầu hấp dẫn nhất.

Khám phá cách đặt sản phẩm của bạn trên các thị trường châu Âu, UAE, Úc, Anh và các thị trường toàn cầu phổ biến khác với chứng nhận sản phẩm từ BSI, nhà cung cấp thử nghiệm, chứng nhận và tiếp cận thị trường toàn cầu đáng tin cậy.

Sổ tay về tiếp cận thị trường

Tài nguyên

Sẵn sàng để đạt được cơ hội kinh doanh tại các thị trường mới