Lĩnh vực thực phẩm và bán lẻ
Lĩnh vực thực phẩm và bán lẻ

Cải thiện tính an toàn, bền vững và chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành

BSI là đối tác đáng tin cậy trong việc tạo ra sự thay đổi tích cực, giúp tạo dựng niềm tin giữa tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng thuộc lĩnh vực thực phẩm và bán lẻ, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Tính trung lập, chuyên môn sâu rộng về đề tài và khả năng đã được chứng minh của chúng tôi trong việc tập hợp những người phù hợp, triệu tập các cộng đồng để hình thành phương pháp tối ưu, từ đó đảm bảo rằng chúng tôi có thể giải quyết những thách thức toàn cầu và thúc đẩy các giải pháp nâng cao niềm tin kỹ thuật số, thúc đẩy tính bền vững và đảm bảo sức khỏe, tính an toàn và lành mạnh cho khách hàng và chuỗi cung ứng từ trang trại tới bàn ăn.

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

Nghề nghiệp

Sự nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và bán lẻ của chúng tôi có thể sẽ rất viên mãn.

Liên hệ với chúng tôi

Trò chuyện với chúng tôi và bắt đầu hành trình hướng tới sự ưu tú.

Liên hệ