Lĩnh vực năng lượng
Lĩnh vực năng lượng

Lĩnh vực năng lượng đang trải qua một bước chuyển đổi lớn khi chúng ta chuyển từ hệ thống năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch sang hệ thống năng lượng có mức phát thải ròng bằng 0, phi tập trung và kỹ thuật số. Câu hỏi không còn là liệu chúng ta có chấp nhận bước chuyển đổi sang mạng lưới năng lượng có hàm lượng cacbon thấp hay không mà là chúng ta kiểm soát bước chuyển đổi này bằng cách nào.

Tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy các bước chuyển đổi này, và tại BSI, chúng tôi luôn tiên phong trong hoạt động hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Từ các tiêu chuẩn mới nổi về các nguồn năng lượng có hàm lượng cacbon thấp như năng lượng tái tạo, năng lượng gió ngoài khơi và hydro xanh cho đến việc hỗ trợ sự đổi mới cần thiết để có mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tài nguyên tiêu chuẩn phong phú và các giải pháp tổng thể của chúng tôi cung cấp thông tin đa dạng, hữu ích cho lĩnh vực này, chẳng hạn như hệ thống quản lý chất lượng, thông số kỹ thuật của sản phẩm, tài liệu và quy trình đo lường.

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

Nghề nghiệp

Sự nghiệp tại BSI có thể sẽ rất phù hợp và mang lại lợi ích cho định hướng phát triển của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Trò chuyện với chúng tôi và bắt đầu hành trình hướng tới sự ưu tú.

Liên hệ