ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc và nâng cao tinh thần của nhân viên

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc và nâng cao tinh thần của nhân viên

Red Overlay
Giảm nguy cơ tại nơi làm việc và nâng cao tinh thần của nhân viên
Giảm nguy cơ tại nơi làm việc và nâng cao tinh thần của nhân viên
Red Overlay

Vì sao phải cần thực hiện ISO 45001?

Bằng cách không thực hiện ISO 45001, bạn đang bỏ lỡ một số cơ hội và lợi ích quan trọng bao gồm:

  • Gia tăng lợi thế đấu thầu hợp đồng, đặc biệt là quốc tế
  • Khuyến khích đầu tư của cổ đông, vì ISO 45001 thể hiện cam kết về tính bền vững xã hội (như một phần của tiêu chuẩn ESG)
  • Thể hiện cam kết đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc
  • Thu hút và giữ chân nhân tài
  • Tăng cường sức khỏe và hạnh phúc tại nơi làm việc
  • Nâng cao danh tiếng tổ chức của bạn
  • Và trên hết, ISO 45001 cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh, không có thương tích và bệnh tật.