ISO 50001 cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo (SME).

Các công ty nhỏ cũng có thể đạt được lợi ích nhiều hơn từ ISO 50001. Quản lý năng lượng hiệu quả và hành động tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp giảm mức tiêu thụ, mà còn rất tốt cho doanh nghiệp và môi trường. Các tiêu chuẩn quốc tế  thích nghi với tất cả tổ chức và đưa ra biện pháp quản lý năng lượng toàn cầu. Doanh nghiệp có thể đạt được lợi ích ngay hôm nay.


Xây dựng ISO 50001 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp nhỏ có thể đạt được quản lý năng lượng đẳng cấp thế giới như các công ty lớn. Chúng tôi biết cần ngân sách chặt chẽ hơn và ít thời gian hơn. Chúng tôi có phương pháp để vượt qua trở ngại khi bắt đầu với ISO 50001. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp dịch vụ có thể được đóng gói và tùy chỉnh để giải quyết thách thức cụ thể - loại bỏ sự phức tạp để đạt được hiệu quả năng lượng và đạo luật bảo toàn năng lượng. Làm việc với chúng tôi để tìm hiểu phương pháp tăng hiệu quả bằng cách sử dụng ít năng lượng hơn theo ISO 50001. Điều này giảm thiểu lượng khí thải carbon cũng như các chi phí năng lượng. Doanh nghiệp có thể đáp ứng mục tiêu môi trường tốt hơn. Làm việc với chúng tôi để có thông tin về tiêu chuẩn môi trường ISO 50001 và cạnh tranh tốt hơn với mọi mô hình công tyKhóa đào tạo giúp bạn bắt đầu trong ISO 50001

Quản lý năng lượng theo ISO 50001 có thể được điều chỉnh cho tổ chức thuộc mọi quy mô và lĩnh vực. Đào tạo được thiết kế cho tất cả cấp độ kinh nghiệm.


Chương trình tư vấn liên kết

/globalassets/Global/intro-images/125x90-ACP-logo.jpg

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Hỗ trợ hình thành tiêu chuẩn

Chúng tôi mở để gợi ý cho các tiêu chuẩn mới và có những tham vấn với các hiệp hội ngành công nghiệp hoặc các tổ chức tương đương. Chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có được những tiêu chuẩn đúng bằng cách làm việc với các đại diện từ các tổ chức người tiêu dùng; các tổ chức chuyên nghiệp; cơ quan cấp giấy chứng nhận, kiểm tra, thanh tra; cơ sở giáo dục; tổ chức nghiên cứu; cơ quan thông báo Anh; cơ quan thi hành; và cơ quan chính phủ.

Tìm hiểu thêm bằng cách gửi email hoặc gọi vào số +84 8 3820 0066


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.