Lĩnh vực vận tải và giao thông
Lĩnh vực vận tải và giao thông

Nâng cao chất lượng, tính an toàn, bảo mật và bền vững

Lĩnh vực vận giao thông vận tải đang trải qua một bước ngoặt mang tính chuyển đổi và cách con người, hàng hóa cũng như dịch vụ di chuyển đang thay đổi đáng kể.

Khả năng kết nối kỹ thuật số và động lực thúc đẩy sự bền vững đang thay đổi nhanh chóng cách sản xuất, sở hữu và sử dụng phương tiện giao thông. Có thể kể đến sự gia tăng của các phương tiện tự hành, bước chuyển sang năng lượng tái tạo, sự phát triển của các phương thức vận tải mới và hệ thống vận tải thông minh.

Ở BSI, chúng tôi đang phối hợp với các tổ chức trong toàn bộ chuỗi giá trị giao thông vận tải để giúp họ chuẩn bị cho những cơ hội phía trước. Từ đó tạo dựng niềm tin vào tính an toàn, bảo mật và bền vững của con người, sản phẩm và quy trình của họ.

Thử nghiệm xe tự lái

  • Xe ô tô tự lái

    Trudy Harrison, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Vương quốc Anh


Liên hệ BSI

Trò chuyện với chúng tôi và bắt đầu hành trình hướng tới sự ưu tú.

Liên hệ