An toàn, Sức khỏe, Phúc lợi

An toàn, Sức khỏe, Phúc lợi

Mô hình Prioritizing People© của BSI - mang lại phúc lợi,

khơi dậy niềm tin và đảm bảo Khả năng Thích ứng của tổ chức

Mô hình Prioritizing People© của BSI - mang lại phúc lợi,

khơi dậy niềm tin và đảm bảo Khả năng Thích ứng của tổ chức

Red Overlay
Sức khỏe, An toàn và Phúc lợi
Sức khỏe, An toàn và Phúc lợi
Red Overlay

Tìm hiểu cách BSI có thể giúp tổ chức đạt được mục tiêu về An toàn, Sức khỏe và Phúc lợi

Prioritising people whitepaper

Ưu tiên con người

Ưu tiên con người đảm bảo sức khỏe của lực lượng lao động, truyền cảm hứng tin tưởng và đảm bảo tổ chức của bạn luôn sẵn sàng trong tương lai.

Đạt được mục tiêu phát triển bền vững dựa vào cách tiếp cận mạnh mẽ đối với sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi để tạo dựng niềm tin và thúc đẩy sự cân bằng khéo léo giữa nhu cầu của con người, mục đích và lợi nhuận.

Để định hướng đạt được tầm nhìn giá trị của tổ chức, hãy làm điều thông minh; ưu tiên con người của bạn và chọn BSI, đối tác thực hành tốt nhất trên thế giới.

  • Ưu tiên mọi người tăng cường tuân thủ và đảm bảo tính liên tục

Đảm bảo tổ chức của bạn tạo ra một văn hóa làm việc an toàn, lành mạnh

  • Ưu tiên mọi người như một lộ trình để nâng cao hiệu suất

Thúc đẩy lực lượng lao động gắn bó, tận tâm, hiệu quả

  • Ưu tiên con người làm động lực chiến lược cho khả năng phục hồi của tổ chức

Thúc đẩy khả năng phục hồi của tổ chức thông qua lực lượng lao động sẵn sàng trong tương lai

Webinars