Chương trình Tư vấn Liên kết (ACP)

Việc đưa những tiêu chuẩn áp dụng vào thực tiễn kinh doanh của bạn sẽ mang lại nhiều lợi ích cũng như dẫn đầu trong cạnh tranh. Được đánh giá và chứng nhận cũng mang lại tín nhiệm cho bạn và tăng cường thu hút khách hàng mới. Tuy nhiên, việc thiếu hụt về nguồn lực, thời gian hay chuyên môn có thể sẽ xảy ra nếu bạn tự mình thực hiện những điều này. Chính vì vậy chúng tôi có thể chỉ ra cách hướng dẫn và nơi mà bạn có thể có được nhận những sự hỗ trợ cần thiết. 

Chương trình Tư vấn Liên kết (ACP) có thể kết nối bạn với chuyên gia tư vấn độc lập có thể cung cấp những tư vấn chuyên môn cần thiết tại khu vực của bạn. Những thành viên ACP có thể giúp bạn đưa nguyên tắc tốt nhất trong ngành vào hoạt động kinh doanh. Họ cũng có thể hỗ trợ bạn trong suốt tiến trình như cách bạn làm việc hướng đến chứng nhận - chia sẻ kiến thức của họ về những yêu cầu bắt buộc và hướng dẫn cho bạn cách đứng vững và linh hoạt. Bằng cách này, chúng tôi duy trì tính khách quan như một cơ quan chứng nhận độc lập.

Tất cả các thành viên ACP được cấp logo được đánh số riêng do BSI phát hành, nó khác và riêng biệt với Dấu hiệu đảm bảo Mark của chúng tôi. Chúng tôi không đại diện, giới thiệu hoặc xác nhận các nhà tư vấn này, nhưng chúng tôi biết rằng 200 thành viên trên khắp Anh Quốc đều có nhiều kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản trị chứng nhận. Họ có thể giúp bạn đến được nơi mà bạn muốn một cách hiệu quả nhất có thể với các tiêu chuẩn sau đây:

 • ISO 9001
 • Quản trị Môi trường ISO 14001, EMAS   
 • Quản trị An toàn Thông tin: ISO/IEC 27001
 • Quản trị Dịch vụ CNTT: ISO 20000
 •  Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp:  BS OHSAS 18001
 • Quản lý Kinh doanh Liên tục: ISO 22301
 • Quản lý chất lượng Hàng không: AS9100, AS9110, AS 9120
 • Thiết bị Y tế: ISO 13485
 • Quản lý Chất lượng Tự động: ISO/TS 16949, QS-9000, PAS 125
 • Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000
 • Quản lý Tích hợp: PAS99
 •  Quan hệ Kinh doanh Hợp tác: BS 11000
 •  Quản lý Năng lượng: ISO 50001
 • Quản lý Sự kiện: ISO 20121