Sản xuất
Sản xuất

Cải thiện chất lượng, tính bền vững và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng

Chúng tôi tập hợp các chuyên gia trong ngành để phát triển phương pháp cộng tác tối ưu cho các công ty sản xuất sản phẩm và dịch vụ công nghiệp cũng như chuỗi cung ứng phục vụ các OEM lớn đa ngành.

Thế mạnh của chúng tôi là cung cấp kiến thức chuyên môn thực tế để giải quyết những thách thức trên toàn cầu trong ngành sản xuất, bao gồm cải thiện chất lượng và tính an toàn, củng cố sự phát triển bền vững, thúc đẩy khả năng phục hồi và tính minh bạch của chuỗi cung ứng, hỗ trợ đổi mới kỹ thuật số công nghiệp và phát triển các phương pháp cộng tác mới trong chuỗi cung ứng.

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

Nghề nghiệp

Sự nghiệp tại BSI có thể sẽ rất phù hợp và mang lại lợi ích cho định hướng phát triển của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Trò chuyện với chúng tôi và bắt đầu hành trình hướng tới sự ưu tú.

Liên hệ