Về BSI

Về BSI

BSI hỗ trợ con người và tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Chúng tôi chia sẻ kiến thức, sự đổi mới và cách thực hành tốt nhất để biến sự hoàn hảo thành thói quen - trên toàn thế giới, mỗi ngày.

BSI hỗ trợ con người và tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Chúng tôi chia sẻ kiến thức, sự đổi mới và cách thực hành tốt nhất để biến sự hoàn hảo thành thói quen - trên toàn thế giới, mỗi ngày.

Red Overlay
Red Overlay

Về BSI

Mục đích của chúng tôi là truyền đạt niềm tin để tạo ra một thế giới với khả năng phục hồi tốt hơn. Các giải pháp và dịch vụ của chúng tôi cải tiến kết quả thực hiện và ủng hộ cho Các mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc. Tại BSI, sứ mệnh của chúng tôi là chia sẽ kiến thức, sự đổi mới và cách thực hành tốt nhất để hỗ trợ con người và các tổ chức biến sự hoàn hảo thành thói quen. Điều này được củng cố bởi vai trò là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia và thông qua Sắc lệnh Hoàng gia danh giá của chúng tôi.

Trong hơn một thập kỉ, chúng tôi đã thách thức sự tầm thường và tự mãn để hỗ trợ gắn kết sự hoàn hảo vào cách mà con người và sản phẩm hoạt động. Việc này nghĩa là hướng dẫn cho các doanh nghiệp phương pháp cải tiến kết quả thực hiện, giảm thiểu rủi ro và đạt được sự phát triển bền vững. Với vai trò dẫn đầu trên toàn cầu trong việc hỗ trợ các tổ chức cải tiến, các khách hàng của chúng tôi trải dài từ các thương hiệu tầm cỡ đến các công ty nhỏ, công ty địa phương tại 193 quốc gia trên thế giới.

 • Nhân sự của chúng tôi
  Thế mạnh của chúng tôi được xây dựng trên kinh nghiệm, kỹ năng và sự nhiệt tình của giảng viên, đánh giá viên và nhà lãnh đạo kinh doanh cấp cao. Tất cả đều hiểu làm thế nào để biến sự hoàn hảo thành thói quen.
 • Khách hàng của chúng tôi
  Với hơn 90.000 địa điểm tại 150 quốc gia, chúng tôi làm việc với hàng nghìn tổ chức, từ những thương hiệu thành công nhất và lớn nhất trên thế giới đến những doanh nghiệp địa phương nhỏ. Vui lòng đọc câu chuyện của họ và tìm hiểu xem bạn cũng có nhiều lợi ích như thế nào.
 • Đối tác của chúng tôi
  Chúng tôi có rất nhiều khách hàng khác nhau. Những khách hàng này bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế, ví dụ như ISO, các chuyên viên tư vấn bên ngoài, những khách hàng của chúng tôi và nhiều tổ chức khác.
 • Những thành viên của chúng tôi
  Chúng tôi cộng tác với 9.000 thành viên hội đồng, những người giúp chúng tôi định hình chuẩn thực hành tốt và những tiêu chuẩn. Những thành viên này có được lợi ích từ công việc này với sự cam kết để đạt được những tiêu chuẩn hoàn hảo.
 • Cơ quan Tiêu chuẩn Vương Quốc Anh
  Chúng tôi với vai trò như Cơ quan Tiêu chuẩn Vương Quốc Anh đã được sư thông qua hội đồng tiêu chuẩn quốc tế. Bạn có thể tham gia bằng cách hỗ trợ phát triển những tiêu chuẩn liên quan đến ngành công nghiệp, đưa ra đánh giá cho những tiêu chuẩn dự thảo hoặc trở thành đại diện người tiêu dùng.
 • Sắc lệnh Hoàng gia Anh
  Chúng tôi đã được trao tặng Sắc lệnh Hoàng gia Anh năm 1929. Danh hiệu đó công nhận những gì chúng tôi đã làm và tại sao chúng tôi lại làm điều đó- cho phép chúng tôi trở nên minh bạch về mục đích của mình.
 • Quản trị
  Chúng tôi minh bạch về cách chúng tôi vận hành doanh nghiệp và tuân thủ thực hành tốt. Nhóm của chúng tôi được thành lập bởi phần lớn là những giám đốc không chỉ quản lý, mà còn là những người có nhiều kinh nghiệm làm việc.
 • Trách nhiệm xã hội
  Toàn bộ mục đích của chúng tôi là để biến sự hoàn hảo thành thói quen cho những tổ chức trên toàn cầu- và thực hiện những mục tiêu đó rất nghiêm túc.

  Đọc bản tuyên bố về nô lệ hiện đại của chúng tôi
 • Thông tin tài chính
  Nhìn qua những báo cáo hàng năm vừa qua chúng tôi xem tại sao doanh thu và lợi nhuận chúng tôi đang tăng lên và tăng như thế nào khi ngày càng nhiều hơn những tổ chức nhận ra được giá trị của việc cộng tác với chúng tôi.
 • Lịch sử
  Chúng tôi thành lập vào thời điểm ra đời những tiêu chuẩn và đã hỗ trợ để định hình tiêu chuẩn.
 • Sự công nhân của chúng tôi
  Chúng tôi được đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn được công nhận quốc tế và vận hành với dịch vụ và chất lượng tốt nhất. Chúng tôi được tín nhiệm bởi 20 cơ quan địa phương và quốc tế.