Chính quyền
Chính quyền

Tiêu chuẩn mang đến một công cụ để giúp chính phủ đạt được nhiều mục tiêu về chính sách công. Tiêu chuẩn đưa ra một cách thức để thúc đẩy năng suất và tăng trưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, đối phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số. Ngoài ra, tiêu chuẩn còn cung cấp một cách thức linh hoạt và giảm bớt gánh nặng để giải quyết các chương trình nghị sự chính sách có thể mang lại thành quả mà không cần quy định nghiêm ngặt tốn kém và không có hiệu quả. Tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng trong bộ công cụ chính sách.

BSI là Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh. Chúng tôi hoạt động theo biên bản ghi nhớ với Chính phủ Vương quốc Anh và có chức năng công cộng là hỗ trợ nền kinh tế và xã hội Vương quốc Anh. Chúng tôi chịu trách nhiệm phát triển và phổ biến các tiêu chuẩn vì lợi ích quốc gia và đại diện cho lợi ích của Vương quốc Anh trong việc tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Chúng tôi thực hiện trọng trách này bằng cách tập hợp và thúc đẩy sự phát triển của "quy ước tiêu chuẩn". Tiêu chuẩn đã được sử dụng trên toàn chính phủ và khắp các lĩnh vực của nền kinh tế. Công việc của chúng tôi không chỉ giới hạn ở Chính phủ Vương quốc Anh, BSI còn cộng tác với chính phủ trên toàn cầu, áp dụng chuyên môn của mình để tập hợp các bên liên quan và giải quyết các vấn đề phức tạp của quốc gia.

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

Nghề nghiệp

Sự nghiệp tại BSI có thể sẽ rất viên mãn.

Liên hệ với chúng tôi

Trò chuyện với chúng tôi và bắt đầu hành trình hướng tới sự ưu tú.

Liên hệ