Các gói dịch vụ kết hợp


Các gói dịch vụ được thiết kế riêng cho bạn

Tại BSI chúng tôi cung cấp một gói đầy đủ các dịch vụ để giúp các tổ chức thực hiện tốt hơn và đạt được thành công lớn hơn. Chúng tôi là giải pháp một-cửa có khả năng bắt đầu-nhảy vọt từ những nỗ lực để nâng cao các tiêu chuẩn, nâng cao lợi nhuận trên đầu tư và thúc đẩy hiệu suất hoạt động trên toàn doanh nghiệp.

Chúng tôi không chỉ đào tạo bạn để đáp ứng các tiêu chuẩn, chúng tôi giúp tạo ra các tiêu chuẩn từ những bước đầu tiên và hiểu rõ chúng từ trong ra ngoài. Chúng tôi không chỉ thực hiện các cuộc đánh giá và thẩm định mà bạn cần –chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn phần mềm dẫn đầu thị trường để giúp bạn duy trì chất lượng và quản lý rủi ro xuyên suốt doanh nghiệp bạn. Đây là một danh mục đầu tư toàn diện hàng đầu thị trường các dịch vụ dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn khổng lồ.

Nhưng chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp khác nhau có những nhu cầu khác nhau, vì vậy chúng tôi sẽ không buộc bạn phải chấp nhận phương pháp tiếp cận một-cỡ-vừa-cho-mọi-thứ, cũng không cung cấp cho bạn một mảng không liên quan các dịch vụ phân mảng. Thay vào đó chúng tôi sẽ tạo ra giải pháp thiết kế đặc biệt, một kết hợp tích hợp đầy đủ các đào tạo, đánh giá, chứng nhận, phần mềm quản lý để đạt được những lợi ích tốt nhất từ việc tuân thủ các tiêu chuẩn.

Giải pháp tích hợp này sẽ không chỉ là chi phí- hiệu quả, nó sẽ tiết kiệm thời gian và nguồn tài nguyên nội bộ. Bạn sẽ được lợi ích từ:

 • Giải pháp duy nhất từ công ty duy nhất, trong mối quan hệ hoàn thiện
 • Khoản thanh toán hàng tháng thấp cho sự thuận tiện và có thể dự báo được
 • Duy nhất một cách để quản lý nhiều dịch vụ và đáp ứng một loạt chỉ tiêu hiệu quả hơn.
 • Kiểm soát tốt hơn hiệu suất, năng suất, tuân thủ quy định và chất lượng phù hợp
 • Hợp tác với một nhà lãnh đạo toàn cầu, cung cấp sức mạnh và tiếp cận toàn cầu tổ chức tiên phong

Từ các khóa đào tạo đến các dịch vụ đánh giá mạnh mẽ, toàn diện, và từ các chứng nhận cho đến các công cụ phần mềm có thể thúc đẩy kết quả kinh doanh, BSI có thể giúp bạn đạt được hiệu suất đến cấp độ mới bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên mà bạn đã sở hữu từ trước đến nay một cách hiệu quả.

Chúng tôi sẽ gói các đánh giá, chứng nhận, tiêu chuẩn, đào tạo và phần mềm. Kết quả giải pháp thu được sẽ giúp bạn:

 • Nâng cao chất lượng quá trình và sản phẩm 
 • Tăng tốc ra thị trường
 • Giảm chi phí 
 • Nuôi dưỡng cải tiến thường xuyên toàn doanh nghiệp – đây không phải là giải pháp một lần
 • Quản lý rủi ro trong một loạt các lĩnh vực
 • Bảo vệ thương hiệu thông qua tăng cường kiểm soát nội bộ và quy trình