Tuyên bố Khả năng Truy Cập

Tại BSI, chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ cho khách hàng một cách hài lòng. Do đó, chúng tôi thực hiện những điều sau để đảm bảo việc truy cập các dịch vụ trong trang web của chúng tôi là như nhau:

Dùng Phông chữ Arial chuẩn được sử dụng xuyên suốt trang web để dễ đọc hơn.   

Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sử dụng văn bản thay vì hình ảnh để giảm thời gian tải trang cũng như tăng việc kiểm soát của bạn

  • Không có thông tin nào được chuyển tải duy nhất về việc sử dụng màu sắc. Điều này không có nghĩa là màu sắc chưa được sử dụng trong việc tổ chức thông tin, mà thay vào đó, việc không sử dụng màu sắc tùy thuộc vào mục đích cách làm đó.
  • Trang web của chúng tôi được thiết kế sẽ không xuất hiện thanh cuốn ngang khi màn hình được xem dưới độ phân giải 800 x 600 pixels
  • Tất cả các hình ảnh, khi nào phù hợp, có một phần văn bản thay thế. Điều này có nghĩa là trong trường hợp hình ảnh truyền tải thông tin quan trọng, nội dung của nó sẽ được mô tả bằng văn bản. Nếu một hình ảnh chỉ được sử dụng với mục đích trang trí, thuộc tính văn bản thay thế cho hình ảnh sẽ được để trống
  • Trường hợp những đặc điểm cá nhân sử dụng những chức năng không tuân thủ Hướng dẫn Truy Cập Nội Dung Web W3C, chúng tôi đảm bảo thực hiện những đường truyền thay thế để cung cấp thông tin
  • Đường dẫn chi tiết về việc liên lạc chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết được cung cấp trong mỗi trang
  • Khi quá trình trải qua nhiều bước để hoàn thành (ví dụ như biểu mẫu), một chỉ dẫn thông báo bạn đang trong quá trình nào và còn những bước nào bạn cần phải thực hiện được cung cấp
  • Phong cách tìm kiếm nhất quán xuyên suốt trang web

Chúng tôi cố gắng tuân thủ Hướng Dẫn Truy Cập Nội Dung Web W3C. Điều này dựa trên những hướng dẫn ưu tiên số một, và có thể hướng dẫn Ưu tiên 2. Những yếu tố đề cập trong Hướng dẫn Ưu tiên 3 hầu hết không được sử dụng trong trang web của chúng tôi, tuy nhiên trang web phát triển những chức năng với mục tiêu tuân thủ theo mức độ này.

Chúng tôi cam kết một quá trình thực hiện cải tiến và làm việc nhằm đảm bảo tất cả nội dung được phát triển dựa trên những hướng dẫn ở trên.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc truy cập trang hay có bất kỳ phản hồi hay ý kiến về việc cải thiện việc truy cập trực tuyến trên trang web của chúng tôi, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng BSI.