Chứng nhận quản lý năng lượng Tiêu chuẩn ISO 50001

Đạt chứng nhận hiệu quả năng lượng tốt nhất cùng chứng nhận ISO 50001. Chứng minh doanh nghiệp đang quản lý sử dụng năng lượng có hiệu quả; và giảm thiểu khí nhà kính; cũng như làm việc để đáp ứng các mục tiêu môi trường. Bằng chứng về tuân thủ tiêu chuẩn ISO 50001 là minh chứng cho một doanh nghiệp có trách nhiệm.   


Làm thế nào đạt được chứng nhận ISO 5001

Chúng tôi tạo ra quá trình xác nhận đơn giản. Sau khi nhận được yêu cầu, quản lý khách hàng được chỉ định sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thông qua các bước sau đây.

1. Phân tích khoảng trống

Đây là dịch vụ trước khi đánh giá mang đến cái nhìn sâu hơn về hệ thống quản lý năng lượng hiện tại và so sánh với yêu cầu ISO 50001. Điều này giúp xác định các khu vực cần chú trọng trước khi thực hiện đánh giá chính thức, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

2. Đánh giá chính thức

Điều này xảy ra trong hai giai đoạn. Đầu tiên xem xét chuẩn bị của tổ chức để đánh giá bằng cách kiểm tra xem thủ tục ISO 50001 và kiểm soát cần thiết đã được phát triển nhằm tiết kiệm năng lượng hay không. Chi tiết sẽ được thông báo trong trường hợp khoảng trống được tìm thấy, có thể giải quyết chúng. Nếu tất cả các yêu cầu có tại chỗ, chúng tôi đánh giá việc thực hiện các thủ tục và kiểm soát bên trong tổ chức để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả theo yêu cầu chứng nhận ISO 9001.

3. Chứng nhận và cấp chứng nhận cao hơn

Khi đánh giá chính thức được thông qua, bạn sẽ nhận giấy chứng nhận ISO 50001, có hiệu lực trong ba năm. Quản lý khách hàng sẽ liên lạc trong thời gian này, đến làm việc thường xuyên để đảm bảo hệ thống không chỉ tiếp tục tuân thủ, mà còn liên tục được cải tiến.

 Đào tạo với chúng tôi và xác nhận ISO 50001

Kỹ thuật học tập tăng tốc được sử dụng nhằm giúp học viên hiểu đầy đủ các tiêu chuẩn ISO 50001. Và chúng tôi đặt việc học vào ngữ cảnh với sự pha trộn của lớp học giảng dạy, hội thảo và các buổi tương tác để phát triển hành động tiết kiệm năng lượng.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.