Dịch vụ đặt mua các tiêu chuẩn

Dịch vụ đặt mua các tiêu chuẩn

Red Overlay
Red Overlay

Bạn quá bận rộn đến mức không thể kiểm tra các bản cập nhật, lựa chọn thông qua báo chí hoặc các tiêu chuẩn so sánh giữa các quốc gia. Vì thế hãy để dịch vụ đặt mua tiêu chuẩn giúp bạn. Họ sẽ thông báo cho bạn về các bản cập nhật và thay đổi, đưa ra thông tin trong tầm tay bất cứ khi nào bạn cần nó.

 


Có được mọi tiêu chuẩn Anh trong tầm tay

Tiêu chuẩn Anh trực tuyến giúp bạn tiếp cận mọi tiêu chuẩn Anh. Bao gồm 55.000 tiêu chuẩn, luôn luôn hiển thị ở mọi lúc 24/7. Bạn cũng sẽ nhận được thư thông báo khi các tiêu chuẩn được cập nhật, đồng thời sẽ báo cho bạn biết những gì và khi nào sẽ thay đổi.


Biến việc cộng tác với tiêu chuẩn Châu Âu trở nên đơn giản

Tiêu chuẩn Châu Âu thể hiện sự thay đổi lớn trong các tiêu chuẩn xây dựng, và rất nhiều tổ chức không chuẩn bị đầy đủ. Tiêu chuẩn Châu Âu BSI PLUS giảm thời gian thiết kế một cách đáng kể, và giải thích mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn được thu hồi và tiêu chuẩn Châu Âu.


Xác định khoảng tương đương quốc tế đối với các tiêu chuẩn bạn

Perinorm là dữ liệu thư mục quốc gia, Châu Âu và các tiêu chuẩn quốc tế từ hơn 200 tổ chức trên 23 quốc gia, với hơn 1.400.000 ghi nhận. Nó cho phép bạn nhanh chóng xác định những khoảng tương đương đối với các tiêu chuẩn được sử dụng trong sản phẩm của bạn