BSI có thể hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?

BSI - cơ quan chuyên ngành về tiêu chuẩn hỗ trợ các doanh nghiệp biến sự hoàn hảo thành thói quen trên toàn thế giới. Đây là triết lý kinh doanh để chúng tôi hoạt động hiệu quả


Chúng tôi đồng hành cùng Doanh nghiệp trên mỗi bước đi

Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để đồng hành cùng Doanh nghiệp trên mỗi bước đi, mỗi khách hàng cần được hiểu rằng đâu là chuẩn thực hành tốt nhất, làm thế nào để đạt được điều đó và đảm bảo thói quen đó được duy trì thường xuyên.

Dẫn đầu trong lĩnh vực

BSI làm việc với những chuyên gia kinh doanh, cơ quan chính phủ, hiệp hội thương mại và nhóm khách hàng để đem lại chuẩn thực hành tốt nhất và kiến thức mà tất cả mọi tổ chức cần có để đạt được thành công
Biến sự hoàn hảo thành thói quenSo sánh  BS OHSAS 18001 với tiêu chuẩn mới ISO/DIS 45001.