Tiến trình ngành công nghiệp

Đối với các ngành dịch vụ về phòng thí nghiệm được công nhận như an toàn cá nhân, thiết bị bảo hộ cá nhân, chữa cháy, năng lượng, cửa sổ và cửa, vận chuyển và chăm sóc sức khỏe, BSI – cơ quan thông báo về nhãn hiệu CE và chủ nhân dấu uy tín Kitemark- một trong những cơ quan có khả năng kiểm tra và chứng nhận rộng rãi nhất thế giới.


Đạt được dấu uy tín Kitemark cho rất nhiều tiêu chuẩn liên quan đến công trường


BSI có một đội ngũ chuyên sâu vòng quanh thế giới để kiểm tra và chứng nhận các thiết bị

Chứng nhận giảm lượng khí thải Các-bon các công ty với chứng nhận Uy tín BSI


Đạt được dấu Kitemark, ký hiệu phân biệt trên rất nhiều tiêu chuẩn về hỏa hoạn

Tiến trình Kitemark cho phòng chống lũ lụt và chống thấm


BSI cung cấp chứng nhận và các quy định nghiêm nghặt đối với thiết bị y tế


Lợi ích từ các chuyên gia hàng đầu BSI và các cộng sự chính trong ngành máy móc tự động