Dấu Kitemark đối với việc lắp đặt bao gồm rất nhiều khía cạnh:

 • Thiết kế- đảm bảo cửa sổ và cửa ra vào được sử dụng đúng mục đích
 • Khảo sát – Cửa sổ , cửa ra vào phù hợp và đánh giá rủi ro
 • Thực hành lắp đặt – Bao gồm dỡ bỏ các cửa sổ cũ an toàn  
 • Đào tạo nhân viên – Đảm bảo tất cả nhân viên được đào tạo hợp lý và có năng lực
 • Quản lý tài sản – Để tránh thiệt hại đối với nội thất và sàn nhà
 • Xây dựng việc tuân thủ luật lệ - Bao gồm hỏa hoạn, hiệu suất nhiệt và lắp đặt kính an toàn
 • Chất lượng nguyên vật liệu – Tất cả các nguyên vật liệu phải đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng đề ra 
 • Kiểm tra – Kiểm tra toàn bộ việc lắp đặt có phù hợp theo tiêu chuẩn BS 8213-4 và đưa ra giải pháp cho người thiết kế hệ thống

Xây dựng hoàn toàn mới, thay thế và thị trường thương mại được bao gồm trong phương án, không phân biệt loại nguyên vật liệu nào được sử dụng.

Dấu Kitemark đối với lắp đặt cửa sở - một lợi thế kinh doanh chắc chắn

Dấu Kitemark là một trong những dấu chứng nhận uy tín nhất ở Anh, và nó còn được thiết lập thành công trong ngành lắp đặt kính như một biểu tượng chất lượng và sự tin cậy

 • Công cụ thị trường hiệu quả và có tác động mạnh
 • Giảm thiểu việc đo lường những sai sót và dịch vụ cuộc gọi bằng cách cải tiến chất lượng lắp đặt
 • Tăng cường khảo sát chất lượng, cải tiến hiệu suất
 • Giảm sự chậm trễ trong việc phát hành chứng từ - Nhân viên lắp đặt có dấu Kitemark đã chọn BSI để thực hiện thông báo chính quyền địa phương và cấp chứng chỉ quy định xây dựng có thể thực hiện những hoạt động này thông qua trang điện tử chúng tôi
 • Nó cho phép nhân viên lắp đặt làm đúng công việc ngay từ lần đầu tiên, tiết kiệm tiền bạc.

Hoạch định chất lượng

BSI cung cấp mô hình hoạch định chất lượng đối với các nhà cung cấp dịch vụ lắp đặt cửa sổ. Hoạch định chất lượng là văn bản hướng dẫn quy trình, các thông số kỹ thuật và các nguồn lực liên kết công ty bạn để đạt được chất lượng chuyên môn đề ra.

Mô hình hoạch định chất lượng được thiết kế để: 

 • Giúp đỡ khách hàng hiểu các yêu cầu dấu Kitemark và tiêu chuẩn BS8213-4
 • Cung cấp báo cáo về phân tích những sai sót
 • Cung cấp kế hoạch hành động đối với các yêu cầu, chỉ định trách nhiệm đối với sự phát triển trong khoảng thời gian cho phép