Thử nghiệm và chứng nhận bộ sạc xe điện

Thử nghiệm và chứng nhận bộ sạc xe điện

Đảm bảo niềm tin và sự tin tưởng vào bộ sạc EV

Đảm bảo niềm tin và sự tin tưởng vào bộ sạc EV

Red Overlay
Electric vehicle charging
Electric vehicle charging
Red Overlay

Củng cố sự tự tin với bộ sạc xe điện

Khi thế giới ngày càng được thúc đẩy bởi tính bền vững, chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng nhiều ô tô và phương tiện điện hơn.

Là người tiêu dùng sẵn sàng cho tương lai, việc cung cấp năng lượng cho ô tô bằng bộ sạc điện sẽ trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, với các công nghệ mới, có những cân nhắc mới về an toàn, hiệu suất và độ tin cậy. Đó là lý do tại sao việc kiếm một dấu hiệu tin cậy độc lập để đảm bảo an toàn và chất lượng của bộ sạc EV là hết sức quan trọng.

BSI cung cấp một chương trình thử nghiệm Kitemark mạnh mẽ để đảm bảo rằng bạn có thể xác định các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, hiệu suất và an toàn cao. Bạn có thể tin tưởng vào bất kỳ bộ sạc EV nào được chứng nhận BSI Kitemark.

Bắt đầu hành trình chứng nhận sạc EV của bạn