Chương trình Điện tử Kitemark và chứng nhận sản phẩm

Các mặt hàng điện và điện tử được kiểm soát một cách chặt chẽ đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn, độ tin cậy và khả năng tương thích với các thiết bị khác. BSI có một đội ngũ rộng khắp trên thế giới đặc biệt là ở vùng Viễn Đông, để kiểm tra và xác nhận thiết bị.


BSI hiện đang hỗ trợ Ngành Công nghiệp Điện/Điện tử với các thiết bị thử nghiệm chuyên dụng sau đây:

  • Thiết bị IT
  • Công nghệ Chiếu sáng
  • Điều khiển và lắp ráp linh kiện
  • Linh kiện điện tử
  • Hàng hóa điện tử
  • Thiết bị y tế
  • Cáp điện
  • EMC
  • Môi trường

Sau đây là cái nhìn tổng quan một số các dịch vụ được cung cấp cho các lĩnh vực kinh doanh điện tử.

Nhãn hiệu CE như một Cơ quan Thông báo cho Chỉ thị Hạ áp và các Chỉ thị Máy móc Thiết bị. BSI có thể cung cấp hỗ trợ nhãn hiệu CE cho nhiều sản phẩm điện và điện tử

Trong trường hợp Cơ quan thông báo liên quan không được yêu cầu cho nhãn hiệu CE, BSI có thể yêu cầu Thử Nghiệm Bên thứ Ba để hỗ trợ cho bất kỳ nhà sản xuất nào tuyên bố cũng như dịch vụ đánh giá hồ sơ kỹ thuật toàn diện.

UKAS chúng tôi được cơ sở EMC công nhận, hỗ trợ ngành kinh doanh điện/điện tử trong hơn 10 năm và đội ngũ nhân viên có tay nghề cao, thiết bị hiện đại có thể được thuê theo giờ để phát triển công việc.

Kiểm tra về môi trường cũng được hỗ trợ tại trang web Hemel Hempstead chúng tôi với kiểm tra IP, khí hậu, nhiệt độ và thử nghiệm độ rung có sẵn trong môi trường phòng thí nghiệm hoàn hảo.

Chương trình chứng nhận Kitemark có sẵn cho các sản phẩm và báo cáo các tổ chức thử nghiệm khác có thể được chọn để xem xét đạt được dấu hiệu chất lượng uy tín này

BSI có thể thử nghiệm sản phẩm trong phòng thí nghiệm được công nhận và nếu sản phẩm phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn IEC thì báo cáo CB sẽ được đưa ra. Báo cáo CB này (Hội đồng Chứng nhận) với chứng chỉ kèm theo có thể gửi cho Hội đồng Chứng nhận Quốc gia, những người có thể cấp chứng nhận quốc gia riêng thông qua thủ tục đơn giản.

BSI là bên ký kết Hiệp định Chứng nhận CENELEC. Chương trình CCA cung cấp sự công nhận lẫn nhau giữa các cơ quan cấp giấy chứng nhận châu Âu để kiểm tra và giám sát sản phẩm/nhà máy các sản phẩm điện và điện tử liên tục. Thỏa thuận này được chấp nhận trong toàn EC, EFTA và nhiều nước Đông Âu. 

Dấu ENEC cho các sản phẩm điện/điện tử cũng có sẵn từ BSI để bổ sung Kitemark® nếu được yêu cầu hoặc chứng nhận độc lập tùy theo yêu cầu thị trường.