Dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận cho các thiết bị và ứng dụng phần mềm được kết nối

Dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận cho các thiết bị và ứng dụng phần mềm được kết nối

Red Overlay
Dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận cho các thiết bị và ứng dụng phần mềm được kết nối
Dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận cho các thiết bị và ứng dụng phần mềm được kết nối
Red Overlay

Để thảo luận về các yêu cầu của bạn với một trong những chuyên gia trong ngành của chúng tôi, hãy điền vào mẫu dưới đây.

Các dịch vụ có sẵn từ BSI

Chúng tôi cũng cung cấp một số dịch vụ liên quan bao gồm:

Cách chúng tôi giúp khách hàng thử nghiệm và chứng nhận IoT

  • SALTO

  • P4

  • ERA