Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm chữa cháy

Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm chữa cháy

Red Overlay
Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm chữa cháy
Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm chữa cháy
Red Overlay

Để tin tưởng vào các sản phẩm và dịch vụ phát hiện, chữa cháy và lắp đặt, hãy tìm kiếm dấu chứng nhận BSI Kitemark™

Tại BSI, chúng tôi có đầy đủ các dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận để cho phép bạn đưa các sản phẩm và dịch vụ phát hiện, chữa cháy và lắp đặt ra thị trường một cách hiệu quả.

Chúng tôi độc lập với tất cả các nhà cung cấp, lắp đặt và nhà sản xuất sản phẩm, vì vậy chúng tôi có thể đảm bảo dịch vụ bảo mật và vô tư, đồng thời cung cấp cho bạn hướng dẫn khách quan đáng tin cậy.

Chúng tôi cung cấp một loạt các thử nghiệm và chứng nhận cho hơn 90 tiêu chuẩn khác nhau cho dấu Kitemark, CE, UKCA và BAFE.

 

Tìm hiểu về các dịch vụ phát hiện, dập lửa và lắp đặt hệ thống của BSI