BSI Kitemark™ for Vehicle Damage Repair

BSI Kitemark™ for Vehicle Damage Repair

Exceed the industry standard for vehicle damage repair

Exceed the industry standard for vehicle damage repair

Red Overlay
Red Overlay

Differentiate your business with the BSI Kitemark™

Become an approved repairer for PAS 125 Vehicle Damage Repair and:

  • Reassure your retail and fleet customers and work providers
  • Reduce your liability
  • Demonstrate your duty of care
  • Protect your business reputation
  • Attract new business
  • Save money by reducing customer complaints and rework costs

Based on the recognised industry standard, PAS 125, which identifies the key methods, people and processes to follow when carrying out vehicle repairs, the BSI Kitemark for Vehicle Damage Repair is a truly independent certification scheme, certified by UKAS (United Kingdom Accreditation Service).


Recognised by consumers

/globalassets/Global/certification-marks-120x90/BSI-Kitemark-Black-RGB-120x90.jpg

The BSI Kitemark has been in existence since 1903. Since then it’s been used as a symbol of quality and safety, recognised and valued by consumers for years as a truly independent guarantee of quality wherever it is seen and that includes vehicle damage repairs.

84% of drivers said that they would feel more comfortable if the car body repair centre had the BSI Kitemark for Vehicle Damage Repair*.


Recognised across industry

The scheme is adopted industry wide by the most forward thinking body shops and accident repair centres who are committed to carrying out work only to the highest standards. It’s applicable for repairs on vehicles up to 5 tonnes GVW (except motorcycles and three wheeled vehicles). Major automotive manufacturers have adopted it, and it’s recognised by many insurance companies.

The Kitemark scheme is a symbol of:

  • Quality
  • Reliability
  • Safety
  • Integrity


Where are you in your BSI Kitemark™ for Vehicle Damage Repair Journey?


Tại sao chọn BSI?

Phương án dấu uy tín BSI đối với Sửa chữa hỏng hóc xe cộ được đánh giá độc lập sử dụng việc thẩm tra không thông báo trước. Phương án này có thể đem lại sự yên tâm cho khách hàng.

Thêm vào đó, dấu uy tín BSI Kitemark là một biểu tượng chất lượng, được ghi nhận bởi người tiêu dùng.

Chúng tôi đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước với lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Kiến thức chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp bạn.