Duy trì hệ thống quản lý An toàn giao thông đường bộ BS 39001

Quản lý an toàn giao thông đường bộ là một cam kết mang tính lâu dài. Và bạn càng đầu tư vào hệ thống đó, nhân viên, khách hàng và cộng đồng nói chung sẽ càng có lợi. BS ISO 39001 hỗ trợ để nhận biết những mối đe dọa đối với an toàn giao thông đường bộ và giảm rủi ro để tạo ra con đường cho hoạt động đánh giá tốt hơn cũng như việc tuân thủ thực hiện tốt nhất trong ngành hiện thời.


Có lợi nhất từ việc chứng nhận của bạn

Khi là một khách hàng của BSI, bạn có thể truy cập rất nhiều nguồn lực được thiết kế để giúp bạn có lợi nhất từ chứng nhận của bạn. Bạn sẽ có được việc cập nhật thường xuyên dựa trên việc phát triển tiêu chuẩn mới nhất cũng như những khóa học và sự kiện của chúng tôi. Sự hỗ trợ từ giám đốc khách hàng riêng cho bạn đồng thời bạn có thể tiếp tục đánh giá doanh nghiệp để phát huy sự cạnh tranh của bạn.


Sử dụng dấu bảo đảm của BSI

Những khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng Dấu đảm bảo của BSI để chứng minh việc chứng nhận và thực hành tốt nhất. Bạn cũng có thể được ghi danh trong hệ thống khách hàng toàn cầu, với sự tham gia của hơn 60.000 khách hàng được chứng nhận và thu được lợi ích từ việc sử dụng Dấu đảm bảo của BSI.


Hợp nhất để trở nên tốt hơn

BS ISO 39001 có thể được hợp nhất với những hệ thống quản lý khác. Hiện tại bạn được chứng nhận về tiêu chuẩn này, bạn có thể đem đồng thời tất cả các hệ thống quản lý của bạn để đạt được hiệu quả hơn trong việc đầu tư của bạn. Hãy thử sử dụng PAS 99 như một khuôn mẫu để nhận biết và tích hợp những yêu cầu về hệ thống quản lý chung cho hoạt động đánh giá tốt hơn.
Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.