Thực hiện BS ISO 39001 về Quản lý an toàn giao thông đường bộ

BS ISO 39001 làm nhiều hơn việc giữ lại mạng sống và giảm thiểu tai nạn – nó đảm bảo với những bên có liên quan về việc bạn thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp  một cách nghiêm túc, đem lại một phương pháp thống nhất đối với an toàn giao thông đường bộ và lợi thế cạnh tranh. Làm việc với chúng tôi để xây dựng hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ giúp cho việc quản lý của bạn hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí.

 


Bạn đã sẵn sàng về BS ISO 39001?

Mỗi một tổ chức đối mặt với những nguy cơ và rủi ro khác nhau. Và mỗi một tổ chức ở một giai đoạn khác nhau trong việc quản lý an toàn giao thông đường bộ của họ. Đó là lý do chúng tôi đưa ra những gói dịch vụ theo yêu cầu để giúp bạn thực hiện an toàn giao thông đường bộ. Một gói BS ISO 39001 có thể chỉ bao gồm những sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cần. Gói dịch vụ này giúp bạn  cắt giảm chi phí của sản phẩm và dịch vụ không cần thiết và vượt qua những thử thách cụ thể liên quan đến an toàn giao thông đường bộ mà bạn phải đối mặt. Chúng tôi sẽ giúp bạn định hình hoạch định dự án ISO 39001 với hệ thống mà bạn đã có. Và chúng tôi còn đảm bảo về những rủi ro liên quan sẽ được quản lý, cũng như việc có hệ thống đảm bảo bạn đang thực hiện những nghĩa vụ quy định, hoạt động có trách nhiệm và hiệu quả, và khả năng tối thiểu hóa những ảnh hưởng của tổ chức đối với địa phương.


Những lời khuyên trong việc thực hiện BS ISO 39001

  1. Có được sự cam kết và hỗ trợ từ phía quản lý cấp cao
  2. Kết nối toàn bộ doanh nghiệp bằng kênh liên lạc nội bộ tốt
  3. So sánh việc thực hành quản lý an toàn giao thông hiện thời với ISO 39001
  4. Có được phản hồi từ nhân viên và nhà cung cấp về việc quản lý an toàn giao thông đường bộ
  5. Thiết lập một đội thực hiện để có kết quả cao nhất
  6. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quy mô thời gian
  7. Thực hiện những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 39001 trong doanh nghiệp của họ
  8. Có nhân viên tham gia vào việc đào tạo và sự thúc đẩy
  9. Chia sẻ kiến thức về tiêu chuẩn ISO 39001 và động viên nhân viên đào tạo như những đánh giá nội bộ.
  10. Xem xét thường xuyên hệ thống ISO 39001 để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

 Khóa đào tạo để hỗ trợ bạn thực hiện ISO 39001

Khóa đào tạo được thiết kế để giúp bạn khi thực hiện hệ thống Quản lý an toàn giao thông đường bộ (RTS) theo tiêu chuẩn BS ISO 39001