Bắt đầu với BS ISO 39001 về Quản lý an toàn giao thông đường bộ

BS ISO 39001 là an toàn giao thông đường bộ được đơn giản hóa- đặc biệt khi bạn bắt đầu cùng chúng tôi. Chúng tôi giúp bạn hiểu và áp dụng BS ISO 39001 trong tổ chức của bạn về các điều kiện làm việc an toàn hơn, cải thiện hoạt động đánh giá và những cơ hội kinh doanh mới.


Quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn BS ISO 39001là gì?

BS ISO 39001 thiết lập những yêu cầu về quản lý an toàn giao thông đường bộ theo thực hành tốt nhất, vượt qua sự tự mãn và cải thiện tính thống nhất bên trong và xuyên suốt tổ chức. Tiêu chuẩn đó cung cấp hướng dẫn để giúp bạn thiết kế khuôn mẫu an toàn giao thông cho chính bạn- cho phép bạn mang tất cả những kiểm soát và quy trình liên quan vào một hệ thống quản lý. Hậu quả của việcbỏ qua vấn đề an toàn giao thông đường bộ có thể là tồi tệ với những người liên quan, với rất ít yêu cầu cho việc chuyển đổi từ một rắc rối nhỏ thành một tai nạn thảm thương. BS ISO 39001 có thể phù hợp với các tổ chức ở quy mô để giúp doanh nghiệp có thể nhận ra mối đe dọa đối với an toàn giao thông đường bộ và tối thiểu hóa những rủi ro trong việc vận hành. Tiêu chuẩn này được thiết kế để giúp bạn thực hiện theo khuôn mẫu của thực hành tốt nhất trong tổ chức của bạn-  giúp đỡ bạn đáp ứng những yêu cầu về luật pháp, ngành nghề và yêu cầu của các bên hữu quan, đồng thời giảm thiểu sự ảnh hưởng đến cộng đồng và môi trường.


Những lợi ích của BS ISO 39001 là gì?

  • Đáp ứng mục tiêu an toàn công sở và trách nhiệm xã hội
  • Thể hiện với các bên hữu quan về việc thực hiện những mục tiêu đó một cách nghiêm túc
  • Nhận ra cách cải thiện hiệu suất thông qua quản lý tốt hơn
  • Giảm chi phí thông qua việc nâng cao hiệu suất
  • Được ghi nhận như một trong những công ty đầu tiên thực hiện BS ISO 39001

Tìm hiểu thêm về lợi ích của BS ISO 39001 trong bài báo phác họa có tiêu đề Ngăn chặn rủi ro đường bộ liên quan đến nghề nghiệp*

 

 Các khóa đào tạo để giúp bạn thực hiện BS ISO 39001

Hệ thống quản lý An toàn giao thông đường bộ (RTS) theo tiêu chuẩn BS ISO 39001 có thể áp dụng với tất cả các tổ chức ở mọi quy mô và ngành nghề. Và việc đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho mọi mức độ kinh nghiệm.


Why choose BSI?

We pioneered standards more than 100 years ago and today we’re the market leader. We help over 65,000 organisations ranging from top global brands to small ambitious businesses in 150 countries to gain an edge over their competition. As one of the few organisations that understand standards from start to finish, we don’t only assess how well you’re meeting them, we create new standards from scratch and train teams globally to use them and perform better. Our knowledge can transform your organisation.